Pressmeddelande -

Ny abortstatistik från 2005 i Danmark, Finland och Norge

Ny abortstatistik från 2005 i Danmark, Finland och Norge Den senaste månaden har Danmark, Norge och Finland presenterat abortstatistiken för år 2005. I veckan väntas Socialstyrelsen presentera de svenska siffrorna. - Det är tydligt att Sverige har mycket att lära av våra grannländers abortförebyggande arbeten. Andelen tonårsaborter i Sverige är 54% högre än i Danmark, 58% högre än i Norge och hela 65% högre än i Finland. Norge redovisar de lägsta aborttalen bland tonåringar sedan landet fick fri abort och i Danmark har tonårsaborterna inte stigit nämnvärt de senaste tio åren. Finlands aborttal för tonåringar tangerar femårslägsta och är dessutom lägst i Norden, konstaterar Johan Lundell, generalsekreterare i JA till Livet. De svenska aborttalen för tonåringar har samtidigt stigit med nästan 50% på tio år. Sedan år 2000 har tonårsaborterna sjunkit med 23% i Norge medan de stigit med 10% i Danmark och med 15% i Sverige. I Finland är läget oförändrat. - Den svenska abortdebatten har de senaste åren nästan uteslutande fokuserats på hur antalet utförda aborter i Sverige skall öka, genom den av vårdminister Ylva Johansson föreslagna ändringen i abortlagen. Därför är det knappast förvånande att abortsiffrorna i Sverige inte sjunker, säger Johan Lundell som fortsätter: - När somliga förespråkare för fri abort ser på abort som en mänsklig rättighet är det inte svårt att förstå varför man inte varit så angelägen om att försöka minska antalet utförda aborter. Varför förebygga något som är en mänsklig rättighet? För mer kommentarer, kontakta Johan Lundell, generalsekreterare i JA till Livet på telefon 018-12 71 09 eller 0707-88 06 88. Bifogat finns en tabell över utvecklingen av antalet tonårsaborter i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Antal aborter per tusen kvinnor i åldern 15-19 år Sverige 1985 18,0 1986 19,6 1987 21,5 1988 24,3 1989 24,9 1990 24,6 1991 22,6 1992 20,1 1993 18,8 1994 17,8 1995 16,9 1996 17,7 1997 17,8 1998 18,5 1999 19,0 2000 21,2 2001 22,7 2002 25,5 2003 25,0 2004 24,4 2005 Kommer maj 2006 Danmark 1995 14,6 1996 15,4 1997 14,8 1998 14,5 1999 13,6 2000 14,3 2001 14,0 2002 13,8 2003 14,8 2004 15,8 2005 15,8 Norge 1979 24,2 1980 22,5 1981 23,2 1982 21,0 1983 20,8 1984 21,0 1985 21,7 1986 23,0 1987 22,1 1988 22,5 1989 21,6 1990 20,1 1991 19,0 1992 18,9 1993 18,7 1994 17,7 1995 18,0 1996 18,4 1997 19,0 1998 18,7 1999 19,0 2000 20,1 2001 18,8 2002 16,9 2003 16,4 2004 15,7 2005 15,4 Finland 1995 11,0 1996 11,4 1997 12,0 1998 13,0 1999 14,1 2000 14,8 2001 15,4 2002 16,1 2003 14,8 2004 15,7 2005 14,8 Länkar till nordisk abortstatistik: http://www.stakes.info/files/pdf/Tilastotiedote2006/Tt02_06.pdf http://www.ssb.no/abort/tab-2006-04-26-01.html www.socialstyrelsen.se välj "Statistikdatabasen" www.sst.dk välj "informatik och statistik", därefter "Födsler, fertilitetsbehandling ob abort"

Ämnen

  • Utbildning

Relaterat innehåll