Pressmeddelande -

Regering kritiserar abortnämnd. Barn lever efter aborter i både Norge, Danmark och Sverige.

Barn lever efter aborter i både Norge, Danmark och Sverige.

Norska myndigheter, tv och tidningar bekräftar nu att barn som skulle kunnat överleva, om de tagits om hand, kan ha aborterats. Vid flera fall slog hjärtat mellan 45 och 90 minuter efter aborten!

Här är ett antal länkar till aktuella samt relaterade nyheter om de mycket sena aborterna i de nordiska länderna.

Norska regeringens pressmeddelande där hälsoministern Anne-Grete Strøm-Erichsen klargör att den norska motsvarigheten till Socialstyrelsens Rättsliga Råds Abortnämnd, som beviljar mycket sena aborter, har gjort fel som beviljat aborter där barnen skulle kunnat överleva.
”Nemnda må gjøre vanskelige vurderinger, men brudd på abortregelverket skal ikke forekomme
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/pressesenter/pressemeldinger/2012/ikke-i-trad-med-abortregelverket.html?id=681078

Norska NRK om barnmorskors begäran att inte behöva utföra extremt sena aborter mer: ”Vi ber dere om at det var siste gangen vi eller noen av våre kolleger må oppleve noe lignende” i artikeln ”Aborterte fostre levde i over en time før hjertet hadde sluttet å slå”
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8128542

Kristelig Folkepartis Laila Dåvøy kräver nu att abortklagenemda måste avgå, efter att ha utan stöd av lagen beviljat ansökningar om abort av livsdugliga foster: ”Loven slår fast at det er forbudt å fjerne levedyktige foster, noen av disse fostrene var åpenbart levedyktige.”
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Davoy---Abortklagenemda-ma-ga-6825581.html

I medlemsbladet för Svensk förening för obstetrik och gynekologi diskuteras det huruvida en "lösning" är att ge det ofödda barnen i magen en dödande spruta:
"Ett alternativ är en ultraljudsledd injektion av t.ex. Kaliumklorid i fosterhjärtat men enligt min uppfattning innebär detta ytterligare en svår belastning för kvinnan."

http://www.sfog.se/medlemsbladen/MB1_2012.pdf

Noterbart i sammanhanget är att man inte anser att barns försök att andas eller krafsa med sina fingrar är att anse som vare sig liv eller ens livstecken:
"Det innebär att fostret vid mycket sena aborter initialt riskerar att visa reflektorisk aktivitet vilket inte kan bedömas som livstecken utan snarare är tecken på att döden inträffat tidsmässigt nära framfödandet".
http://www.sfog.se/medlemsbladen/MB1_2012.pdf

Igår presenterade dessutom Socialstyrelsen i Sverige abortstatistiken för år 2011 där det visar sig att Sveriges, med internationella mått mycket höga aborttal, är oförändrade. Ett rekordhögt antal upprepade aborter, högre än någonsin tidigare i Sverige, redovisas också. Inte oväntat har de sena aborterna efter graviditetsvecka 18 ökat mycket kraftigt - med 100% på tio år.
Länk till statistiken: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18695/2012-5-7.pdf

Trots att den svenska abortlagen kräver att abort efter vecka 18 bara ska ges vid ”synnerliga skäl” så erkänner professor Marc Bygdeman i medlemsbladet för obstetrik och gynekologi att Socialstyrelsens Rättsliga Råds Abortnämnd alltid beviljar ansökningar, oavsett hur liten fosterskadan ens är: ”Fosterskada räknas praktiskt taget alltid som ett synnerligt skäl och abortansökan beviljas. Många fosterskador, dock inte alla, bedöms som allvarliga. Eftersom skadan inte i alla fall kan anses som allvarlig innebär besluten att Abortnämnden låter föräldrarnas önskan, bedömning, deras upplevelse av fosterskadan och deras känsla av otillräcklighet vara avgörande. Nämnden har avstått från att försöka gradera fosterskadan.”
http://www.sfog.se/medlemsbladen/MB1_2012.pdf

För kommentarer, kontakta gärna Ja till Livets ordförande Gunilla Gomér på gunilla.gomer@jatilllivet.se eller +46 (0)70 831 03 62 eller generalsekreterare Johan Lundell på tel +46 (0) 707 88 06 88, johan.lundell@jatilllivet.se

 

Länkar till liknande nyheter från de nordiska länderna det senaste året

2012-05-10 - Norsk TV om att barn lever efter aborter i Norge: http://www.nrk.no/nyheter/1.8128542

2011-05-25 - Dagen om en undersökning till tiotals sjukhus i Sverige om hanteringen av barn som lever efter aborterna:

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QmZVxQRkYrYJ:www.dagen.se/dagen/article.aspx%3Fid%3D261934%26sms_ss%3Dtwitter%26at_xt%3D4ddcb286ba11664e,0+site:.dagen.se+blöja+abort&cd=1&hl=sv&ct=clnk&client=safari

2011-05-18 - Svenska Dagbladet om barn som lever efter aborter i Sverige: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/levande-foster-dilemma-vid-aborter_6173807.svd

2011-05-18 - Dagens Medicin om barn som lever efter aborter i Sverige: http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2011/05/18/tungt-med-levande/index.xml

2011-04-02 - Danska Ekstrabladet om att barn lever efter aborter i Danmark med oerhört rörande bild på en i kista lagd ofödd flicka med downs syndrom som levde efter aborten. http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article1530074.ece

---

Citat ur tidningen Dagens undersökning av hur svenska sjukhus hanterar barnen som lever efter aborterna: (25 juli 2011) Länk ovan.

"Av de 42 sjukhusen som svarat på frågorna i rundringningen uppger 17 stycken att det sker att fostret kommer ut levande, 8 stycken att det inte händer och 16 stycken att det är tveksamt om det händer. Det kan vara så att man hört om det, men inte varit med om det själv, att det har hänt men inte längre händer eller att fostret endast gör reflexmässiga rörelser, som att sprattla till, men att man inte tolkar detta som att det är vid liv. Ett av sjukhusen ville inte kommentera saken. På frågan hur de sjukhus där det sker kan veta säkert att fostren lever svarar en barnmorska: ”Ja, men de andas ju!”. En annan säger att ”hjärtat kan ticka på” och en tredje att det kan göra ljud ifrån sig och i sällsynta fall skrika."

"Hur fostret hanteras i situationen skiljer sig från sjukhus till sjukhus. På något ställe håller man det i famnen tills det går bort, på ett annat låter man det ligga i bäckenet och på ett tredje lägger man det ute i sköljen. - Inne på rummet lägger vi fostret i en rondskål och sen går vi ut med det, berättar barnmorskan på sjukhuset i Mellansverige. Vi lägger upp det på en blöja eller ett underlägg och visar de livstecken får de ligga kvar.Hade fostret varit väldigt stort vet hon inte riktigt vad hon skulle ha gjort.- Jag tror att det är lite upp till personen och vad den får för instinkt. Nån skulle säkert vira in fostret och hålla det varmt. Nån skulle lägga det på plåtbänken. Kanske inte att jag skulle lämna det ändå, oftast tar det bara någon minut. Även om sätten att hantera fostret skiljer sig åt mellan personal och sjukhus så är i alla fall en sak gemensam: Att kvinnan inte ska märka något. - Vi försöker ju göra allt för att dölja detta, berättar en barnmorska på ett sjukhus i södra Sverige."

Ämnen

 • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

 • sena aborter
 • abort
 • fosterdiagnostik
 • sjukvård
 • abortlag
 • ja till livet
 • norge
 • sverige
 • danmark
 • abortlagstiftning
 • kaliumklorid
 • samvetsfrihet
 • vårdpersonal
 • läkare
 • sjuksköterskor
 • barnmorskor
 • etik