Pressmeddelande -

JC:s försäljning till konsument i april

JC redovisar för april 2006 en total försäljning till konsument om 198,4 Mkr (192,7) i egna butiker och franchisebutiker – en ökning med 3 procent. I Sverige ökade försäljningen med 5,4 procent jämfört med föregående år. Motsvarande försäljningssiffror i jämförbara butiker ökade under perioden med totalt 1 procent och i Sverige ökade försäljningen med 3 procent. JC:S FÖRSÄLJNING TILL KONSUMENT JC:s försäljning till konsument omfattar den försäljning som sker i såväl egna butiker som franchisebutiker och omfattar samtliga koncept; JC 6–25 år och Brothers/Sisters. Uppgifter om försäljning till konsument lämnas månadsvis. Av den totala försäljningen stod den svenska marknaden för cirka 80 procent under år 2005. JC-KONCERNENS INTÄKTER JC-koncernens nettoomsättning utgörs av försäljning till konsument i egna butiker, grossistförsäljning till franchisetagare samt franchiseavgifter. Uppgifter om nettoomsättning lämnas kvartalsvis. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: Thommy Nilsson, VD, telefon: 0709-17 23 75 JC utvecklar och driver koncept för modebutiker. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC erbjuder koncepten JC 6-25 år, Brothers och Sisters. Med en marknadsandel om cirka 4 procent av den totala klädhandeln utgör JC den fjärde största klädkedjan i Sverige. JC är även verksamt i Norge och Finland. Antalet butiker uppgick per den 31 mars 2006 till 269 (259). JC äger 99 (85) butiker medan resterande butiker ägs av franchisetagare.

Jeans har en unik energi och lockelse. Det är demokratiskt och jämlikt, står för frihet och kreativitet. Det gör att vi gillar jeans och allt man bär till jeans. Vi är ett jeansföretag och vi rör oss i ett jeanssamhälle. Jeans är för alla, alla är för jeans. Jeans for all! JC Jeans Company är marknadsledande på jeans i Sverige och är en modekedja med butiker i Sverige och Finland.

Kontakter

Caroline Strömberg

Presskontakt Marknadsansvarig