Pressmeddelande -

JC:s styrelse rekommenderar RNBs bud

Styrelsen i JC AB uttalar sig här med anledning av RNBs offentliga erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i JC. Samtliga styrelseledamöter har deltagit i styrelsens behandling av ärendet och hela styrelsen står enhälligt bakom beslutet att rekommendera budet. Bakgrund RNB Retail and Brands AB lämnade den 9 maj 2006 ett offentligt erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i JC. Enligt det pressmeddelande som offentliggjorde budet erbjuds aktieägarna i JC en kombination av nyemitterade aktier i RNB och kontant likvid. För 70 procent av aktierna i JC erbjuds 0,88465 nyemitterade aktier i RNB och per aktie i JC och resterande 30 procent erbjuds 59,72 kronor kontant per aktie. För varje teckningsoption 2004/2007 utgiven av JC erbjuds 0,47795 nyemitterade aktier i RNB och 13,83 kronor kontant*. Värdet av erbjudandet motsvarade vid offentliggörandet cirka 60 kronor per aktie i JC respektive cirka 46 kronor per teckningsoption utgiven av JC*. Erbjudandet motsvarade en budpremie om cirka 25 procent baserat på de sista betalkurserna på Stockholmsbörsen för RNBs och JCs aktier måndagen den 8 maj 2006. Styrelsens rekommendation Styrelsen har baserat sin rekommendation på en bedömning av faktorer som styrelsen ansett vara relevanta för erbjudandet, såsom antaganden om JCs verksamhet och finansiella resultat och ställning. Styrelsen i JC har biträtts av finansiella och andra rådgivare i samband med sin ut-värdering av erbjudandet. Catella Corporate Finance har lämnat en s.k. fairness opinion till styrelsen i JC med innebörd att erbjudandet är finansiellt skäligt. Utvärderingen är baserad på och villkorad av de antaganden, överväganden och begränsningar som anges i erbjudandet samt andra faktorer som bedömts relevanta. Styrelsens bedömning är vidare att ett samgående mellan RNB och JC är industriellt logiskt. Baserat på ovanstående rekommenderar styrelsen JCs aktieägare och teckningsoptionsinnehavare att acceptera erbjudandet. JC AB Styrelsen För ytterligare information, vänligen kontakta: Torsten Jansson, styrelsens ordförande, telefon 0708-99 80 50 * Beräknat efter split 2:1 genomförd 22 maj, 2006. JC utvecklar och driver koncept för modebutiker på den svenska och internationella klädmarknaden. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC erbjuder koncepten JC 6-25 år och Brothers/Sisters. Med en marknadsandel om cirka fyra procent av den totala klädhandeln utgör JC det fjärde största klädföretaget i Sverige. JC är även verksamt i Norge och Finland. Antalet butiker uppgår till 269. JC-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan den 19 april 2000.

Kontakter

Caroline Strömberg

Presskontakt Marknadsansvarig