Pressmeddelande -

JCs försäljning till konsument i augusti

JC redovisar för augusti 2004 en total försäljning till konsument om 219,1 Mkr (213,6) i egna butiker och franchisebutiker – en ökning med 2,6 procent. I Sverige ökade försäljningen med 1 procent jämfört med samma månad föregående år. Sammantaget uppgick den totala försäljningen till konsument för årets första åtta månader till 1 400,6 Mkr (1 448,4). I Sverige minskade försäljningen med 1,3 procent jämfört med samma period 2003. JCs försäljning till konsument JCs försäljning till konsument omfattar den försäljning som sker i såväl egna butiker som franchisebutiker och omfattar samtliga koncept; JC 6-25 år, Brothers och Sisters. Uppgifter om försäljning till konsument lämnas månadsvis. Av den totala försäljningen stod den svenska marknaden för cirka 79 procent under år 2003. JC-koncernens intäkter JC-koncernens intäkter utgörs av försäljning till konsument i egna butiker, grossistförsäljning till franchisetagare samt franchiseavgifter. Uppgifter om intäkter lämnas kvartalsvis. För ytterligare information, vänligen kontakta: Thommy Nilsson, VD, telefon 0709-172375. JC utvecklar och driver koncept för modebutiker på den svenska och internationella klädmarknaden. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC erbjuder koncepten JC 6-25 år och Brothers/Sisters. Med en marknadsandel om cirka fyra procent av den totala klädhandeln utgör JC det fjärde största klädföretaget i Sverige. JC är även verksamt i Norge, Finland och Tyskland. Antalet butiker uppgår till 273. JC-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan den 19 april 2000.

Kontakter

Caroline Strömberg

Presskontakt Marknadsansvarig