Pressmeddelande -

RNB förtydligar JC konceptet

Modet blir mer och mer ålderslöst och köpbeteendet hos våra kunder har förändrats. Inom konceptet JC ser vi en ökad efterfrågan på våra produkter i mindre storlekar samtidigt som efterfrågan på produkter inom J-Store konceptet har minskat.

Som ett led i att förtydliga JC konceptet och samtidigt fokusera inom det område där JC är som starkast, har beslutats att inom JC erbjuda ett fördjupat sortiment med mindre storlekar och därigenom ersätta nuvarande J-Store sortiment, som utgår ur butikerna.

Renodlingen mot ett sortiment inom JC medför tillsammans med tidigare kommunicerade besparingsprogram att kostnaderna kommer att minska med 104 Mkr på årsbasis inom JC och får full årseffekt från och med räkenskapsåret 2009/2010. För innevarande räkenskapsår beräknas effekten vara 55 Mkr i minskade kostnader som en följd av kostnadsbesparingar och renodlingen mot ett enhetligt sortiment. De 55 Mkr innefattas i det för RNB tidigare kommunicerade besparingsprogrammet om 110 Mkr. Bedömningen är att försäljningen kortsiktigt endast kommer att påverkas marginellt negativt av renodlingen.

Totalt berörs ca 24 tjänster på huvudkontoret som kommer att varslas om uppsägning som en följd av förändringarna inom JC.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Cecilia Lannebo, IR RNB RETAIL AND BRANDS
Tfn: 08-410 520 45, 0768-87 20 45, e-post: cecilia.lannebo@rnb.se

RNB är indelat i två verksamhetsområden - Polarn O. Pyret och en distributionsplattform för nationella och internationella varumärken. Polarn O. Pyret är ett varumärke med inriktning på baby- och barnkläder. Distributionsplattformen består av de två huvudområdena Varuhus och Butikskoncept. Varuhusverksamheten bedrivs genom butiker på varuhusen NK, Steen & Ström, Illum samt Kosta Outlet. Butikskoncepten består av JC, J-Store, Brothers och Sisters.

 

Kategorier

  • mode
  • kläder

Jeans har en unik energi och lockelse. Det är demokratiskt och jämlikt, står för frihet och kreativitet. Det gör att vi gillar jeans och allt man bär till jeans. Vi är ett jeansföretag och vi rör oss i ett jeanssamhälle. Jeans är för alla, alla är för jeans. Jeans for all! JC Jeans Company är marknadsledande på jeans i Sverige och är en modekedja med butiker i Sverige och Finland.

Kontakter

Caroline Strömberg

Presskontakt Marknadsansvarig