Pressmeddelande -

Sisters till Finland – expansionstakten ökar

JC har fattat beslut om att lansera konceptet Sisters i Finland och samtidigt öka etableringstakten av Brothers i landet. Det innebär att 8 Brothers- och 3 Sistersbutiker är kontrakterade i Finland. Den tidigare uttalade ambitionen om 30 nya butiker under 2006 kommer därmed att överträffas. Med tydligt fokus på tillväxt under lönsamhet har JC-koncernen en ambition att etablera 30 nya, huvudsakligen egna, butiker under 2006. Ett steg har nu tagits i linje med bolagets strategi och satsning på flera tydliga koncept. Sisters till Finland – utökad lansering av Brothers Brothers lanserades i Finland under mars 2006 med ett positivt mottagande på marknaden. JC har nu beslutat lansera även konceptet Sisters i Finland under hösten samt öka etableringstakten av Brothers. Avtal har tecknats innebär att 8 Brothers- och 3 Sistersbutiker kommer att finnas etablerade i Finland under hösten. Etableringarna av både Brothers och Sisters sker med egna butiker och kommer att innefatta enbart egna varumärken, där de väletablerade varumärkena EastWest och Riley är basen. Koncernen finns även representerad med 19 JC-butiker i Finland varav 7 kontrakterats under 2006. – Etableringen av de första Brothersbutikerna har gått mycket bra och JCs position i Finland stärks nu väsentligt när vi även lanserar Sisterskonceptet. Vi är mycket nöjda med att vi så snabbt kommer att få en bra butikstäckning för Brothers och Sisters, kommenterar JCs vd Thommy Nilsson. Sammantaget innebär detta att det totala antalet kontrakterade butiker för JC-koncernen för året uppgår till 31, varav 29 egna. För ytterligare information, vänligen kontakta: Thommy Nilsson, VD, telefon 0709-172375 JC utvecklar och driver koncept för modebutiker. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC erbjuder koncepten JC 6-25 år, Brothers och Sisters. Med en marknadsandel om cirka 4 procent av den totala klädhandeln utgör JC den fjärde största klädkedjan i Sverige. JC är även verksamt i Norge och Finland. Antalet butiker uppgick per den 31 mars 2006 till 269 (259). JC äger 99 (85) butiker medan resterande butiker ägs av franchisetagare.

Jeans har en unik energi och lockelse. Det är demokratiskt och jämlikt, står för frihet och kreativitet. Det gör att vi gillar jeans och allt man bär till jeans. Vi är ett jeansföretag och vi rör oss i ett jeanssamhälle. Jeans är för alla, alla är för jeans. Jeans for all! JC Jeans Company är marknadsledande på jeans i Sverige och är en modekedja med butiker i Sverige och Finland.

Kontakter

Caroline Strömberg

Presskontakt Marknadsansvarig