Pressmeddelande -

Styrelsens ställningstagande till RNBs offentliga erbjudande till aktieägarna och teckningsoptions¬innehavarna i JC avges inom kort

RNB Retail and Brands AB har idag meddelat sitt beslut att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i JC AB (publ). JCs styrelse avser att ta ställning till erbjudandet och återkomma med en rekommendation avseende detta inom kort, men senast under vecka 23. JC AB publ Styrelsen För mer information/RNBs pressmeddelande i sin helhet, se www.rnb.se KORT OM JC JC utvecklar och driver koncept för modebutiker. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC erbjuder koncepten JC 6-25 år, Brothers och Sisters. Med en marknadsandel om cirka 4 procent av den totala klädhandeln utgör JC den fjärde största klädkedjan i Sverige. JC är även verksamt i Norge och Finland. Antalet butiker uppgick per den 31 mars 2006 till 269. JC äger 99 butiker medan resterande butiker ägs av franchisetagare. JC-koncernens nettoomsättning utgörs av försäljning till konsument i egna butiker, grossistförsäljning till franchisetagare samt franchiseavgifter. Koncernens nettoomsättning 2005 uppgick till 1 707 Mkr.

Kontakter

Caroline Strömberg

Presskontakt Marknadsansvarig