Pressmeddelande -

Styrelsens ställningstagande till RNBs offentliga erbjudande till aktieägarna och teckningsoptions¬innehavarna i JC avges inom kort

RNB Retail and Brands AB har idag meddelat sitt beslut att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i JC AB (publ). JCs styrelse avser att ta ställning till erbjudandet och återkomma med en rekommendation avseende detta inom kort, men senast under vecka 23. JC AB publ Styrelsen För mer information/RNBs pressmeddelande i sin helhet, se www.rnb.se KORT OM JC JC utvecklar och driver koncept för modebutiker. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC erbjuder koncepten JC 6-25 år, Brothers och Sisters. Med en marknadsandel om cirka 4 procent av den totala klädhandeln utgör JC den fjärde största klädkedjan i Sverige. JC är även verksamt i Norge och Finland. Antalet butiker uppgick per den 31 mars 2006 till 269. JC äger 99 butiker medan resterande butiker ägs av franchisetagare. JC-koncernens nettoomsättning utgörs av försäljning till konsument i egna butiker, grossistförsäljning till franchisetagare samt franchiseavgifter. Koncernens nettoomsättning 2005 uppgick till 1 707 Mkr.

Jeans har en unik energi och lockelse. Det är demokratiskt och jämlikt, står för frihet och kreativitet. Det gör att vi gillar jeans och allt man bär till jeans. Vi är ett jeansföretag och vi rör oss i ett jeanssamhälle. Jeans är för alla, alla är för jeans. Jeans for all! JC Jeans Company är marknadsledande på jeans i Sverige och är en modekedja med butiker i Sverige och Finland.

Kontakter

Caroline Strömberg

Presskontakt Marknadsansvarig