Pressmeddelande -

Jeeves gör förvärv i Norge

Affärssystemsleverantören Jeeves har den 14 maj tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av samtliga aktier i norska Logistikk-og-IT Partner A/S (LogIT Gruppen). Affären är ett viktigt steg i Jeeves tillväxtstrategi och innebär att företaget förstärker sin position på den norska marknaden.

Norska LogIT Gruppen äger, utvecklar och säljer affärssystem med inriktning mot mindre och medelstora företag på den norska marknaden. Bolagets egna affärssystem Lösning1 har ett hundratal kunder, framförallt inom handelssektorn. Vid sidan av detta bedrivs relaterad konsultverksamhet. 2007 omsatte LogIT Gruppen 30 MNOK och hade 20 anställda. Bolaget har kontor i Oslo, Bergen, Trondheim och Molde.

Den norska marknaden för små och medelstora företag är intressant. Enligt Proff/Norge finns det cirka 37.000 aktiebolag i segmentet 10-999 anställda, vilket är cirka 75% av antalet motsvarande bolag i Sverige, enligt UC Sverige. Nedre delen av segmentet med 10-49 anställda är till och med något större än den svenska marknaden.

- Att vi flyttar fram vår position på den norska marknaden är ett viktigt steg för att nå våra tillväxtmål, säger Bengt-Åke Älgevik, VD Jeeves. Förvärvet ger oss en stark bas för nyförsäljning, men vi har också ett 50-tal befintliga kunder i Norge, som vi nu tillsammans med våra partners får en bättre möjlighet att utveckla.

För LogIT Gruppen innebär förvärvet bland annat att de på ett ännu bättre sätt kan möta kundernas behov.

- Vi ser stora fördelar med Jeeves som ägare. Tillsammans med Jeeves får vi bättre förutsättningar att vidareutveckla vår verksamhet både på kort och lång sikt, säger Tore Husby, VD LogIT Gruppen. Möjligheten att erbjuda våra kunder Jeeves moderna affärssystem som enkelt kan anpassas till deras specifika krav är viktiga faktorer i vårt beslut. Jeeves flexibilitet och låga ägandekostnad kommer att vara attraktiv för våra kunder och den norska marknaden.

Förvärvsprocessen, inklusive due diligence, förväntas vara avslutad i månadsskiftet maj-juni. Ett genomfört förvärv beräknas öka Jeeves omsättning på helårsbasis med cirka 35 MSEK samt ha en positiv inverkan på vinst per aktie.


För mer information, vänligen kontakta:
Bengt-Åke Älgevik, VD Jeeves, tel: +46-8-587 099 00
e-post: bengt.algevik@jeeves.se

Tore Husby, VD LogIT Gruppen, tel +47-957-50-429
e-post: tore.husby@logitgruppen.no

Fakta om Jeeves Information Systems
Europas snabbast växande leverantör av affärssystem*. Jeeves Information Systems AB utvecklar affärssystem för företag inom tillverkning, handel, service- och tjänstesektorerna. Företaget är fokuserat på produktutveckling medan försäljning sker genom dotterbolag, partners och återförsäljare. Koncernen samarbetar med bortåt 70 partners globalt och i Sverige finns partners representerade på ett tjugotal orter. Företagets huvudprodukter är Jeeves Universal, Jeeves Selected och Garp, som sammantaget finns installerade på mer än 3 900 företag. Den nuvarande verksamheten startade 1992 och sedan 1999 är företaget noterat på Stockholmsbörsen. www.jeeves.se

* Enligt Gartner, augusti 2006

Fakta om LogIT Gruppen
LogIT Gruppen är en ledande leverantör av ERP-lösningar och systemintegration, framförallt till handels- och serviceföretag, med cirka 200 kundinstallationer. Affärssystemet Lösning1 har i snart 20 år gett ett effektivt och tryggt stöd till kundernas verksamhet. LogIT Gruppen har kontor i Oslo, Bergen, Trondheim och Molde med kunder i hela Norge. Utifrån vårt budskap - Dina förväntningar, vårt ansvar - vill vi sörja för leveranser med ansvar och kvalitet som möter dina förväntningar. www.logitgruppen.no

 

 

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kontakter

Ahwen Sheikh

Presskontakt Head of Marketing Sverige