Gå direkt till innehåll
Felaktiga uppgifter om JENSEN gymnasium i Svenska Dagbladet

Pressmeddelande -

Felaktiga uppgifter om JENSEN gymnasium i Svenska Dagbladet

Den 11 januari publicerade Svenska Dagbladet en artikel där Benjamin Dousa, ordförande för Moderata Ungdomsförbundet, pekar ut JENSEN gymnasium som ett utbildningsföretag som lägger ut för lite undervisningstid och ej bedriver evidensbaserad undervisning. Detta är helt grundlösa anklagelser och JENSEN redogör därför för korrekt fakta i frågan. JENSEN har inte fått möjlighet att bemöta anklagelserna innan de publicerades.

“Vi har inga anmärkningar eller förelägganden hos Skolinspektionen på någon av våra skolor eller har någonsin fått anmärkning avseende undervisningstid eller evidensbaserad undervisning. Vi är förvånade över Benjamin Dousas uttalande i Svenska Dagbladet.”

- säger Anna Wiger Jensen, Operativ chef

JENSEN gymnasium följer de regelverk som finns för undervisningstid. Garanterad undervisningstid är 2180 timmar och JENSEN lägger ut 2250 timmar i snitt under gymnasietiden. På en 100-poängskurs är det praxis att 90 timmar läggs ut, vilket JENSEN lägger i snitt. Det lägsta garanterade enligt reglerna är 87,5 timme. Att någon aktör skulle halvera sin totala undervisningstid vore mycket allvarligt.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


JENSEN education är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med 8000 elever, 600 medarbetare och verksamhet i de flesta större städerna i Sverige. Vårt utbildningskoncept ”Träning för verkligheten” genomsyrar allt vi gör. Höga ambitioner, ledarskap och teamkänsla är våra ledord. 

Kontakter

Anna Wiger Jensen

Anna Wiger Jensen

vVD JENSEN education 0703 67 17 35
Ulf Johnsson

Ulf Johnsson

Presskontakt vVD JENSEN education 0708 48 46 36

Om JENSEN education

JENSEN education är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med studerande inom de fem verksamhetsområdena: förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning samt yrkeshögskola. JENSEN education grundades 1996 av Håkan Jensen, företagets vd och långsiktiga ägare, och har alltid varit en politiskt och religiöst obunden organisation.