Pressmeddelande -

Arkitekter utsedda för parallella uppdrag för design av moderna och hållbara verkstadsbyggnader i järnvägsmiljö

Fyra svenska arkitektkontor har valts ut att genom parallellt uppdrag skapa koncept för Jernhusens framtida järnvägsanläggningar och underhållsbyggnader.

Jernhusens vill genom det parallella uppdraget skapa koncept för underhållsdepå-miljöer som håller hög arkitektonisk klass och samtidigt smälter in i sina närområden. Detta är extra viktigt när städer runt om i Sverige växer närmare inpå industriområden och järnvägsdepåer.

Jernhusen har bland en intresselista av 30 välmeriterade arkitektkontor valt ut följande fyra:

  • Sandell Sandberg (www.sandellsandberg.se)
  • Malmström & Edström (www.malmstromedstrom.se)  
  • Thorbjörnsson Edgren (www.thorbjornsson-edgren.se) 
  • Yaj Arkitekter (www.yaj.se)

- Vi ser fram emot kreativa gestaltningar av de här fyra kontoren så att vi kan skapa omtalade depåer att vara stolta över framöver säger Daniel Daagarsson, chef Affärsområde Depåer, Jernhusen

Järnvägsresandet ökar och fler tåg beställs som måste underhållas i fler och nya verkstäder. Jernhusen är en stor ägare av stationer och underhållsdepåer och satsar drygt fem miljarder under den kommande tioårsperioden på att bygga ut kapaciteten av underhållsdepåer i Sverige.

Samtidigt har Jernhusen ambitionen att utveckla hållbara byggnader som både ser bra ut arkitektoniskt och samtidigt är hållbara och miljösmarta så att verkstäder och andra byggnader i järnvägssektorn kan återfå den status som de en gång hade.

Många gamla industrilokaler och underhållsdepåer, som exempel CV-området i Örebro och gamla vagnhallen Hagalund i Solna, är idag byggnadsminnesmärkta med anledning av sin arkitektur. Senare års industri- och verkstadslokaler saknar troligtvis kvaliteter för att kunna uppnå detta.

För mer information:
Ulf Kruse, Projektledare parallella uppdraget för Depåer, Jernhusen, 0702-80 55 08, ulf.kruse@jernhusen.se
Cecilia Granath, Pressansvarig, Jernhusen, 08-410 626 21

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • järnväg
  • fastighetsbranschen

Kontakter

Cecilia Granath

Presskontakt Pressansvarig Kommunikation 08-410 626 21