Pressmeddelande -

Citybanans nya station Stockholm City får samlad entré och tydligare stationsrum

Det blir enklare och tydligare för resenärerna när Citybanans nya station Stockholm City samlar upp- och nedgångarna i samma byggnad i hörnet av Vasagatan och Klarabergsgatan.

– Service och butiker kan nu samlas i samma byggnad och vara lättillgängliga för resenärerna. Station Stockholm City kommer att vara en pendeltågsstation väl integrerad med Centralstationen och tunnelbanan, säger Ann Wiberg, chef Strategisk utveckling på Jernhusen.

En bra station bidrar till ett ökat resande med kollektivtrafik. För resenärerna är det viktigt med service inom stationen och att det är lätt att hitta samt att det är tryggt och trivsamt. Med entréerna inom en och samma byggnad blir flödena tydligare och effektivare inom stationen. Stationen får nu en entré mitt emot Stockholms Centralstation på Vasagatan och en entré på Klarabergsgatan.

Den nya samlade stationslösningen har tagits fram av Jernhusen, Stockholms läns landsting (SLL), Stockholms stad och Trafikverket. Förslaget har nu godkänts av både Landstingsfullmäktige och exploateringsnämnden i Stockholms stad.

Jernhusen äger tomträtten Orgelpipan 6 där entréerna till den nya stationen finns. SLL kommer att äga stationsutrymmet inom Citybanan. Planering och utformning av den nya anläggningen görs i nära samarbete mellan parterna.

Trafikverkets arbeten med att bygga Citybanan och den nya stationen pågår för fullt både under och ovan jord. Arbetstunnlarna är nu klara och utsprängningarna av huvudtunnlarna har påbörjats. Ovan jord ska biljetthall, hissar och rulltrappor byggas och lågdelen ut mot Vasagatan av den nuvarande byggnaden rivs för att göra plats. Stor hänsyn måste tas till omgivningen under byggtiden.

– Det är projekt Citybanan och Jernhusen, som bygger stationen. Hänsyn till tunnelbana, hotell och andra verksamheter är mycket viktigt. Arbetet flyter på bra och med detta avtal ska tidplanen med trafikstart 2017 kunna hållas, säger Kjell-Åke Averstad, projektchef för Citybanan, Trafikverket.

Jernhusen planerar nu för vidare utveckling av fastigheten och kommer i slutet av maj att presentera nästa steg.

För mer information:
Kjell-Åke Averstad, projektchef för Citybanan, Trafikverket 070-762 22 01
Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 08-410 626 21

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kontakter

Cecilia Granath

Presskontakt Pressansvarig Kommunikation 08-410 626 21