Pressmeddelande -

Cityvärdar skapar trygghet och ökad service i Nässjö

Tre nya Cityvärdar ska ge god service, trygghet och trivsel runt Nässjö station.  Jernhusen i samarbete med Nässjö kommun, Jönköpings Länstrafik och Trafikverket startar upp det nya projektet i Nässjö. Tillsammans finansierar de stationsvärdarnas arbete.

Cityvärdarna ska ge service till nässjöbor, resenärer och turister. De ska genom sin närvaro och kontakt med resenärer, besökare och stadsbor skapa ett trivsamt och tryggt stationsområde och citykärna. Projektet pågår till att börja med ett år.

- Tusentals resenärer passerar dagligen Nässjö Resecentrum och det är viktigt att de som väjer att kliva av eller på i Nässjö får ett positivt intryck av vår station och vår stadskärna där stationen är en viktig mötesplats. Jag är övertygad om att närvaron av Cityvärdar på stationen och i dess omedelbara närhet kommer att bidra till en positiv anda och en trivsammare och tryggare miljö för resenärer och besökare, säger Jan Sundman, kommundirektör på Nässjö kommun.

Cityvärdarna börjar fredagen den 7 oktober och kommer att röra sig i stationsområdet där de kan ge service och svara på frågor. De har under veckan fått träffa bland annat kommunen och polisen samt fått utbildning i olika säkerhetsfrågor.

- Resenärerna ska känna sig trygga och säkra vid resor till och från Nässjö. Cityvärdarnas närvaro bidrar till detta de finns på plats och kan hjälpa resenärer samtidigt som de är en förlängd arm till ordningsvakterna, säger Leif Svensson, säkerhetschef på Jernhusen.

Att flera företag samarbetar i projektet är ett framgångskoncept. Trygghet handlar inte bara om vad som sker på stationen, utan också på själva resan samt i närområdet. 

- Cityvärdarna i Nässjö ska vara en länk mellan resenären, trafikföretagen, ordningsvakter och övriga aktörer på stationen. De kan även svara på frågor direkt på plats då det exempelvis uppstår störningar i trafiken, säger Linda Carlén, stationsförvaltare på Trafikverket.

- Vi tycker att detta är en angelägen insats för att ta hand om våra kunder och kunna erbjuda dem en trivsam och säker miljö när man ska till/från tågen och i samband med byten mellan tåg och tåg/buss. Tryggheten skapas både genom att det kan bli en bättre ordning men också genom att det finns en person som kan svara på frågor för att underlätta resan samt hjälpa till i samband med trafikstörningar, säger Jan Peter Petersson, trafikchef på Jönköpings Länstrafik.

För mer information:
Cecilia Granath, pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Jernhusen utvecklar, förvaltar och äger ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 230 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 256 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 10 miljarder kronor.

Presskontakt

Cecilia Granath

Cecilia Granath

Presskontakt Pressansvarig 08-410 626 21