Pressmeddelande -

Jernhusen investerar i Tillberga för att bidra till utökat tågunderhåll

Behovet av underhåll för tåg är stort och Jernhusen planerar utöka underhållskapaciteten i Tillberga Depå utanför Västerås. Idag höll Jernhusen informationsmöte för allmänheten och ett 10 tal intresserade tillbergabor fick ta del av om- och tillbyggnadsplanerna. Reaktionen var positiv och tillbergaborna ser fram emot att det nu satsas på orten.

För att möta efterfrågan på underhållskapacitet för tågunderhåll gör nu Jernhusen betydande investeringar i befintlig och ny verksamhet i Tillberga. Jernhusen förbereder depån för mer kapacitet för tungt underhåll, dvs att laga tågen och byta ut väsentliga komponenter. De senaste årens vinterproblematik och ökad tågtrafik har också påverkat att det behövs mer svarvkapacitet. Hjulen slits mer och måste svarvas om oftare.

Ombyggnaden sker under hösten 2011. Invigning beräknas till första delen av 2012.

Fakta:
Ny svarvbyggnad: 500 m2
Nytt spårområde 2500 m2

Jernhusen bygger och investerar i fastigheter som ex järnvägsstationer och depåer för tågunderhåll. Företaget skapar förutsättningar för andra att bedriva ett effektivt underhåll.

En effektiv depå är en grundbult för en fungerande tågtrafik. Jernhusen utvecklar och förvaltar fastigheter som ex depåer för tågunderhåll för kunder som sedan underhåller tågen. Strategin är att utveckla effektiva depåer i rätt lägen, med rätt utformning och rätt funktioner. På så vis bidrar vi till sänkta underhållskostnader av tåg och till fler hela och säkra tåg för resenären.

För mer information:
Charlotte Törsleff, Kommunikatör Jernhusen
charlotte.torsleff@jernhusen.se, telefon: 08-410 032 08

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Regioner

  • Västmanland

Kontakter

Cecilia Granath

Presskontakt Pressansvarig Kommunikation 08-410 626 21