Pressmeddelande -

Jernhusens nya godsterminaler och samarbeten ska öka transporterna med järnväg

Jernhusen, som äger många av Sveriges gods- och kombiterminaler, vill skapa bättre förutsättningar för ökade godsvolymer på järnväg. Det handlar om nya lösningar och samarbeten i terminalbolag som ska erbjuda den tillgänglighet och de tjänster marknaden efterfrågar.

- Om järnvägen ska klara att ta större godsvolymer måste alla aktörer kunna få tillgång till våra terminaler. Nu ska vi se till att detta blir verklighet, säger Per Berggren, VD på Jernhusen.

Konkurrensneutralitet, sänkta transportkostnader och minskad miljöpåverkan är i fokus för arbetet med att utveckla nya terminaler. Jernhusen planerar att etablera neutrala terminalbolag som marknadsför terminalerna och driver volymtillväxt lokalt.

För att presentera och diskutera nya terminal- och logistiklösningar kommer Jernhusen bjuda in till en rad marknadsträffar på flera platser i landet.

- Vi har ett ansvar att se till att framtidens lösningar blir effektiva och långsiktigt hållbara och vill därför att utvecklingen sker i nära samarbete med marknaden, säger Per Berggren.

Den första marknadsträffen genomförs i Jönköping den 17 november och fler träffar planeras under hösten och vintern.

- Vi vill lyssna på alla parter och bjuder in såväl myndigheter, kommuner, terminal- och tågoperatörer som hamnar, åkerier och varuägare, med flera, säger Olle Huusko, produktområdeschef för Jernhusens godsterminaler.

För mer information:

Per Berggren, Verkställande direktör, 070-553 80 48

Olle Huusko, Produktområdeschef Godsterminaler, 0734-13 32 38

Ämnen

  • Transport

Kontakter

Cecilia Granath

Presskontakt Pressansvarig Kommunikation 08-410 626 21