Pressmeddelande -

Nytt starkt mediekoncept för Sveriges järnvägsstationer

Varje dag besöker cirka en halv miljon personer Jernhusens stationer i hela landet. Nu förstärks möjligheterna att nå denna växande målgrupp med reklam och event. Bara i Stockholm finns det en fantastisk exponeringsyta mot de 200 000 personer som dagligen rör sig på stationen.

Under 10 år har Jernhusen haft uppdraget att sälja event- och reklamytor på järnvägsstationerna utlagt på ett externt säljbolag. När avtalet löper ut vid årsskiftet kommer Jernhusen att ta en mer aktiv del i försäljning och hantering genom att blida en egen organisation under namnet Jernhusen Media.

Jernhusen Media kommer att ta en mer aktiv roll i att driva utvecklingen av exponeringsmöjligheterna på stationerna. Nya ytor kommer att etableras både inom och utanför stationerna samt på övriga Jernhusens fastigheter såsom parkeringar och underhållsdepåer. Jernhusen Medias säljorganisation kommer själva att hantera försäljning av event och specialytor. Försäljning av volymytor såsom exempelvis Eurosize och stortavlor kommer att hanteras av en extern säljaktör. Samarbetsavtal med säljaktör beräknas vara klart under hösten. Det nya konceptet erbjuder ett antal nya produkter på stationerna som digitala kanaler och möjlighet till långsiktiga partnerskap. 

– Tillsammans med våra framtida samarbetspartners vill vi erbjuda medieköpare attraktiva och effektiva kommunikationslösningar och samtidigt ge våra besökare ett mervärde. Vi har en mängd arenor med stora flöden av resenärer och unika förutsättningar att skapa kreativa och interaktiva lösningar i stationer från norr till söder, så vi tror starkt på detta, säger Nina Cronehag, affärsansvarig för Jernhusen Media.

Jernhusen gör nu en storsatsning på att utveckla stationerna och skapa trivsamma och trygga miljöer och samtidigt utveckla spännande reklamytor. Bland annat moderniseras nu stationerna i Stockholm, Malmö och Uppsala för att kunna ta emot ett ökat resande och anpassa stationerna till dagens och morgondagens behov. Jernhusen Media är en viktig satsning som ska erbjuda resenärer och besökare effektiva och inspirerande upplevelser på Sveriges stationer.

För mer information:
Nina Cronehag, Affärsansvarig Jernhusen Media, 08-410 626 63
Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 08-410 626 21

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kontakter

Cecilia Granath

Presskontakt Pressansvarig Kommunikation 08-410 626 21