Pressmeddelande -

Per Berggren lämnar Jernhusen för ny tjänst

Per Berggren har sedan oktober 2005 varit VD för Jernhusen AB. Han kommer under hösten att lämna denna befattning för att tillträda som VD för Hemsö Fastighets AB.

Fastighetsbeståndet i Hemsö består huvudsakligen av fastigheter för äldreboende, vård och skola. Bolaget ägs till lika delar av Kungsleden AB och Tredje AP-fonden.

 - Jag önskar Per lycka till i den nya befattningen och vill samtidigt tacka honom för det mycket värdefulla arbete han utfört inom Jernhusen. Tack vare Per och hans kompetenta ledarskap har Jernhusen utvecklats till en respekterad och viktig aktör inom den speciella nisch som järnvägsanknutna fastigheter utgör. Vi kommer naturligtvis att sakna honom men känner samtidigt en stor trygghet i den kunniga och engagerade ledningsgrupp och övrig personalstyrka som byggts upp under Pers tid i bolaget, säger Rolf Lydahl, styrelseordförande i Jernhusen.

Processen med att rekrytera en ny VD till Jernhusen har inletts.

För mer information, kontakta:
Rolf Lydahl, styrelseordförande Jernhusen, 070-567 83 80

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kategorier

  • fastighetsbranschen
  • jernhusen
  • transportbranschen

Kontakter

Cecilia Granath

Presskontakt Pressansvarig Kommunikation 08-410 626 21