Pressmeddelande -

Pressinbjudan till seminarium den 7 maj om Göteborgs stationsområde - platsen för ett hållbart Regioncity?


Välkommen till ett seminarium om hur stationsområdet i Göteborg kan utvecklas och stötta staden och regionen.

Ramarna för utvecklingen av det framtida Göteborg skapas nu. Mitt i stadens hjärta ligger Centralstationsområdet – platsen för ett möjligt Regioncity som kan gynna hela regionens tillväxt. På seminariet presenteras det arbete som bedrivits för hur centralstationsområdet kan bidra till stadens och regionens utveckling och samtidigt vara en plattform för att skapa något uthålligt och hållbart.
Moderator: Karin Klingenstierna

Datum: måndagen den 7 maj
Plats: Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10, GÖTEBORG
Tid: 13.00-17.20

För anmälan och frågor kontakta:
Eva Eliasson, Kommunikatör, 08-41062631, eva.eliasson@jernhusen.se

Hela programmet:
13.00    
Hej & Välkommen
Vilka är Jernhusen och vad gör vi i väst?
Urban Hammarlund, Jernhusen

13.20
PERSPEKTIV: PLATSENS FÖRANKRING I HISTORIEN
Vad var den här platsen innan dagens Göteborg grundades?
Thomas Magnusson, professor i historia Göteborgs Universitet

13.40    
VAD HÄNDER I STADEN JUST NU
Snart är Centrala Älvstadens och Göteborg & Co’s planer klara och kontoren fulla med nya namn - vad kan vi vänta oss?
Björn Siesjö, Stadsarkitekt och Gunnar Persson, Planchef

14.00
MÖTEN & INNOVATION
Vad vill Jernhusen med stationsområdet?
Urban Hammarlund

14.20
ARKITEKTERNAS PRESENTATION AV REGIONCITY
- Stadsdelarnas möte - Liljewalls
- Mötet med den befintliga staden – Semrén
och Månsson
- Nyanser av parkrum – 02Lanskap
- Mötet med den nya staden – Kanozi
- Stationen och den inre staden - EMA
- Den yttre och övre staden – Reiulf Ramstad
- Skylines - Liljewalls

15.20
PAUS med kaffe    

15.40
PERSPEKTIV: STADENS SÄRART
Vad karaktäriserar de städer som växer och överlever, vad karaktäriserar de städer som minskar och går under? Vad är Göteborgs särart?
Jan Jörnmark - doktor i ekonomisk historia

16.00
PERSPEKTIV: KUNSKAPSUPPBYGGNAD
Hållbarhet genom tiderna - hur kan vi tillsammans bygga ett stadsbyggnadskunskapsfält till nytta för Göteborg, regionen och Regioncity?    
Lars Reuterswärd, Mistra Urban Future

16.30
PANELDISKUSSION
Reflektioner och diskussioner kring dagen och regionens utveckling
I panelen: dagens talare

17.00    
AVRUNDNING & FRAMÅTBLICK
Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kategorier

  • centralstationsområdet
  • göteborg
  • jan jörnmark
  • urban hammalund
  • jernhusen
  • stationsnära områden
  • stadsutveckling

Jernhusen är ett fastighetsbolag i transportbranschen. Vi utvecklar fastigheter längs den svenska järnvägen för att aktivt bidra till att fler väljer järnvägen för resor och transporter. Med innovativa lösningar i och kring våra stationsområden, stationer, underhållsdepåer och godsterminaler medverkar vi till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Kontakter

Cecilia Granath

Presskontakt Pressansvarig Kommunikation 08-410 626 21