Pressmeddelande -

Pressvisning av Kungsbrohuset - Europas miljösmartaste hus

Den 6 maj sker den officiella invigningen av Kungsbrohuset i Stockholm. I anslutning till invigningen anordnas en pressvisning av den trippelt miljöklassade byggnaden.

Kungsbrohuset har blivit känt för en rad olika miljösmarta lösningar. Genom svensk teknik har metoder tagits fram som möjliggör att huset värms upp av värmen från de ca 200 000 personer som dagligen pendlar via Centralstationen. Ytterligare en miljösmart teknisk lösning är att huset kyls ner av vatten från Klara sjö.

Under guidning av Jernhusens VD Per Berggren och miljöminister Anders Carlgren anordnas en pressvisning av utvalda speciella delar av huset. Vi kommer bl a annat visa tekniken för värmeöverföringen, exempel på ett miljösmart kontor där materialval och flexibla kontor spelar stor roll, ett speciellt cykelrum med verkstad och möjlighet till ombyte för de anställda, unik konst i trapphuset samt den stora terrass som visar ett miljösmart läge mitt i Västra city.

Övriga medverkande:
Göran Ekeroth, kundansvarig arkitekt, Strategisk Arkitektur, Karl Sundholm, projektchef Kungsbrohuset Jernhusen, Bosse Ericsson projektledare Kungsbrohuset, Jernhusen

Efter pressvisningen anordnas en kortare frågestund. Därefter är pressen inbjuden att delta i det två seminarier som anordnas om huset samt till den officiella invigningen av landshövding Per Unckel. Separat bifogat.

Tid och plats: Torsdagen den 6 maj kl. 12.30 – 13.45
Samling sker utanför Kungsbrohusets entré, Västra Järnvägsgatan 17. Adress länk här: http://www.hitta.se/LargeMap.aspx?var=v%e4stra+j%e4rnv%e4gsgatan+17

Anmälan krävs
Kungsbrohuset är fortfarande till vissa delar en byggarbetsplats vilket kräver en anmälan. Anmälan till pressvisningen görs till Cecilia Granath, pressansvarig Jernhusen, cecilia.granath@jernhusen.se, tfn: 0734-39 26 21

För mer information:
Cecilia Granath, Jernhusen, 08-410 626 21

www.jernhusen.se och www.kungsbrohuset.se

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

  • centralstation
  • fastighetsbranschen
  • hyresgäster
  • jernhusen
  • järnväg
  • kungsbrohuset
  • miljö
  • transportbranschen

Kontakter

Cecilia Granath

Presskontakt Pressansvarig Kommunikation 08-410 626 21