Pressmeddelande -

Tryggare Centralstation med synliga poliser - kraftig minskning av incidenter under december

Under perioden 11 december 2010 till 7 januari 2011 minskade incidenter som ordningsstörningar på Centralstationen med 68 procent. Detta trots att det har varit mycket fler resenärer på stationen med anledning av de tågförseningar som varit. Den främsta anledning till förbättringen är den ökade synliga närvaron av poliser i City och på Centralstationen.

Jernhusen jobbar ständigt med att öka tryggheten och säkerheten för resenärerna på stationerna. Åtgärder såsom kameraövervakning, bra rutiner med aktiva ordningsvakter och ett nära samarbete med polisen är viktiga faktorer i säkerhetsarbetet på Centralstationen.

- Det vi märkt nu under december och inledningen av januari är att synligheten är mycket viktig. Vi uppskattar och efterfrågar synliga poliser på offentliga platser då det starkt bidrar till trygga platser när incidenter och brott minskar, säger Leif Svensson, säkerhetschef på Jernhusen.

Den ökade polisnärvaron i City beror på det terrorförsök som skedde på Drottninggatan i december 2010.

- Vi hoppas att polisernas synlighet permanentas för att fortsättningsvis få en bättre trygghet. Jernhusen har idag en trygg och säker miljö på Centralstationen och vi jobbar aktivt för att ständigt förbättra arbetet, säger Leif Svensson.

Fakta:
2009 var det 1146 rapporterade ordningsstörningar under perioden 11 december - 7 januari
2010 var det 372 rapporterade ordningsstörningar under perioden 11 december - 7 januari

Incident = tillfälle då ordningsvakten måste agera mot någon som stör ordning och säkerhet.

För mer information:
Cecilia Granath, pressansvarig Jernhusen, 0734-3 92 621
Leif Svensson, säkerhetschef Jernhusen, 076-774 44 14

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kontakter

Cecilia Granath

Presskontakt Pressansvarig Kommunikation 08-410 626 21