Pressmeddelande -

Välkommen till informationsmöte om bygge i Tillbergas Depå

Inbjudan till press och allmänhet:

Behoven av underhåll för tåg är stort och Jernhusen planerar utöka underhållskapaciteten i Tillberga Depå utanför Västerås.

En effektiv depå är en grundbult för en fungerande tågtrafik. Jernhusen utvecklar och bygger depåer för kunder som underhåller tåg. Strategin är att utveckla effektiva depåer i rätt lägen, med rätt utformning och rätt funktioner. På så vis bidrar vi till sänkta underhållskostnader av tåg och till fler hela och säkra tåg för resenären.

Allmänheten och pressen inbjuds till informationsmöte om utvecklingsplanerna för depån i Tillberga.

Dag: fredagen den 8 juli
Tid: kl. 11.30-13.00
Plats: Tillbergas Depå, Tillberga. Följ skyltning.

Anmälan med namn och adress till:
Charlotte.torsleff@jernhusen.se , tel: 08-410 626 00
En depå får av säkerhetsskäl inte beträdas av allmänheten varför vi vänligen ber dig anmäla dig.

Program:
Utveckling av järnvägsdepåer och betydelse av Tillbergas depå för svenskt tågunderhåll, Johan Balsvik, affärsutvecklare Jernhusen samt Pär Rastbäck, Jernhusen

För mer information:
Charlotte Törsleff, Kommunikatör Jernhusen: charlotte.torsleff@jernhusen.se
Johan Balsvik, Affärsutvecklare Jernhusen: johan.balsvik@jernhusen.se

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Regioner

  • Västmanland

Jernhusen utvecklar, förvaltar och äger ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längsmed den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 210 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 256 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 9,7 miljarder kronor.

Kontakter

Cecilia Granath

Presskontakt Pressansvarig Kommunikation 08-410 626 21