Pressmeddelande -

JG Communication är klimatneutralt

JG Communication är certifierat som klimatneutralt. Det innebär att vi arbetar för att minska vår påverkan på klimatet så långt det är möjligt. Den klimatpåverkan som ändå inte går att undvika klimatkompenserar vi för.

Att certifieras som klimatneutrala innebär förutom att vi internt arbetar med att minimera vår miljöpåverkan, att vi tar hänsyn till miljöaspekter vid val av leverantörer och partners. Dessutom ger vi våra kunder information som hjälper dem att minska sin påverkan på naturen genom valet av kommunikationslösningar.

JG Communication samarbetar med företaget Respect för klimatcertifieringen.

- Jag är glad att vi kommit så här långt, säger Carmen López-Clavero projektledare för certifieringen på JG Communication. Nu gäller det att vi fortsätter det aktiva arbetet med att minska vår klimatpåverkan som en självklar del av vardagen.

Även om vi strävar efter att minska vår klimatpåverkan så långt det går, kommer vi ändå att ha viss påverkan på klimatet. Vi har valt att kompensera återstående klimatpåverkande utsläpp genom att investera i reduktionsenheter i det biomassaeldade kraftverket Suryateja i Indien. Projektet stöds av FN.

- Klimatfrågan har länge varit viktig både för oss och för våra kunder. Det är mycket positivt att vi nu även kan visa upp en oberoende parts certifiering av våra satsningar på hög miljöprestanda, säger Henrik Johansson, VD för JG Communication.

JG Communication är del av den nordiska kommunikationskoncernen Edita. Klimatengagemanget ligger väl i linje med koncernens omfattande satsningar på miljöansvarighet. Lär mer om Editas miljöengagemang och om miljöanpassad kommunikation.

 

För mer information kontakta:

Carmen López-Clavero , projektledare för klimatcertifieringen på JG Communication, telefon 08-588 330 01

Maria Sunesson, kommunikationschef på JG Communication, telefon 070-722 07 23

Ämnen

  • PR, kommunikation

Kategorier

  • klimatkompensation
  • klimatneutralt
  • miljövänligt
  • kommunikationsbyrå
  • kommunikationskoncern
  • edita
  • jg communication

JG Communication is a communication agency that creates relevant conversations using words, sounds and images. We tailor our communication to each customer’s unique needs. We are experts within strategic communication as well as specialists, designers and producers for all communication channels.

We are a multicultural company based in Stockholm. Representing 18 nationalities, we have more than 130 consultants, who strive every day to create aha moments. JG Communication is a part of the Edita Group.

www.jgcommunication.se. www.edita.se.

Relaterat innehåll