Pressmeddelande -

JG Communication vinner Guldbladet för Ericsson Business Review

Ericssons globala affärsmagasin, Ericsson Business Review, vann Guldbladet i den tunga kategorin Bästa kundtidning.

Juryns motivering löd: Att göra en tidning för ett globalt företag är svårt i sig då läsarna självklart har så olika förutsättningar. Att dessutom begränsa målgruppen till de högsta ledningarna i mycket stora företag gör utmaningen än tuffare. Vinnaren lyckas med denna uppgift och skapar stor nytta för kunden genom att producera en mycket genomtänkt och välgjord tidning som är lika smal och spetsig som en mobilmast.

- Priset är resultatet av ett flerårigt målmedvetet arbete med att skapa en ny och mer affärsorienterad kanal till våra kunder. Genom kundundersökningar vet vi att Ericsson Business Review ger positivt resultat på kundernas syn på Ericsson. Att vårt och JG Communications arbete nu belönats med Guldbladet understryker att vår strävan att bygga en publikation med hög trovärdig och kvalitet står sig väl jämfört med andra. Det är uppmuntrande för fortsatt samarbete, säger Patrik Regårdh, ansvarig utgivare för Ericsson Business Review på Ericsson.

Ericsson Business Review är Ericssons globala affärsmagasin, som fokuserar på ”thought leadership” och ger ett långsiktigt perspektiv på affärsstrategier inom telekommunikation. Avsikten är att uppmuntra till debatt och skapa opinion i branschfrågor och samtidigt erbjuda konkret expertrådgivning I frågor som ligger tjänsteleverantörer varmt om hjärta, oavsett om de är etablerade eller nya på marknaden.

- Ericsson Business Review är en smal och föga insmickrande produkt. Den handlar inte om tekniken, utan om hur man handskas med branschens svåra framtidsfrågor och den kräver mycket av sina läsare. Juryn verkar ha förstått att detta är mycket effektiv marknadskommunikation. Vårt koncept är ingen vanlig kundtidning, vi ligger definitivt före här, säger Chefredaktör Mats Thorén på JG Communication.

Guldbladet är en branschtävling öppen för uppdragspublicister som producerar kund-, medlems- och personaltidningar, böcker, nyhetsbrev, årsredovisningar samt digital kommunikation. Ett viktigt syfte med tävlingen är att premiera god kvalitet och innovativa lösningar inom uppdragspublicering samt att visa på den publicistiska uppdragskommunikationens relationsskapande effekter.

 

För mer information kontakta:
Maria Suneson, Kommunikationschef på JG Communication, telefon 070-722 07 23

Ämnen

  • PR, kommunikation

Kategorier

  • kommunikationsbyrå
  • kommunikation
  • effektiv marknadsföring
  • jg communication
  • kundtidning
  • affärsmagasin
  • uppdragspublicering
  • ericsson business review
  • guldbladet

JG Communication is a communication agency that creates relevant conversations using words, sounds and images. We tailor our communication to each customer’s unique needs. We are experts within strategic communication as well as specialists, designers and producers for all communication channels.

We are a multicultural company based in Stockholm. Representing 18 nationalities, we have more than 130 consultants, who strive every day to create aha moments. JG Communication is a part of the Edita Group.

www.jgcommunication.se. www.edita.se.

Relaterat innehåll