Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Klimatsmarta fastigheter är en konkurrensfördel

Efterfrågan på miljö- och energieffektiva fastigheter växer. Både fastighetsägare och hyresgäster visar större vilja att betala en hållbarhetspremie. En grön certifiering gör fastigheten attraktiv i såväl ett hållbart som ekonomiskt perspektiv, och allt fler anser att klimatsmarta fastigheter är en konkurrensfördel. Detta framkom vid Jones Lang LaSalles seminarium om Gröna Fastigheter.

Hållbarhet är idag en strategiskt viktig fråga för många företag och fastigheter är inget undantag. Enligt en internationell undersökning 1) av Jones Lang LaSalle svarade hela 77 procent av hyresgästerna att de är villiga att betala en hållbarhetspremie för en grön fastighet. Som hyresgäster går de multinationella företagen i bräschen genom att ställa högre miljö- och energikrav. Samma undersökning visar att även investerarna är mer positiva till att betala mer för en fastighet med hållbar potential.

- I en tid då avkastningskraven förväntas stiga blir olika former av effektiviseringar allt viktigare. Konkreta energisparåtgärder som att optimera drifttider på ventilation och belysning, anpassa luftflöden efter kundantal i exempelvis köpcentra kan vara enkla och snabba insatser som direkt medför lägre kostnader, säger Johan Zetterberg, Jones Lang LaSalle.

Som en av de stora energi- och elförbrukarna har fastighetsbranschen ett stort ansvar för ett långsiktigt hållbart samhälle. Besparingspotentialen för byggnader är i många fall större än för industri- och transportsektorn och genom ett miljömässigt anpassat byggande vad gäller logistik, material och mediaförbrukning kan upp till 30 procent av de beräknade växthusgasutsläppen 2030 undvikas 2).

- Värdet av de miljömässiga initiativen blir verkligt först när de är mätbara och ingår i företagens affärsstrategier och mål. Nyckeln till detta kan vara olika typer av utvärderingar och mätningar, och för att bli en konkurrenskraftig aktör i morgon krävs gröna satsningar redan idag. Med tanke på branschens gröna fokus är det bara en tidsfråga innan en gradering av fastigheter liknande den som finns i Australien kommer att styra byggnaders status och därmed ekonomiska attraktivitet i Sverige, säger Johan Zetterberg.

_______________________________________________
1) 475 professionella fastighetsaktörer utfrågades av Jones Lang LaSalle och CoreNet Global i september 2007
2) Enligt Interstatliga panelen för Klimatförändringar


Byggnader kan certifieras eller deklareras enligt flera system i Sverige, såsom den lagstadgade energideklarationen samt EUs frivilliga Green Building certifiering. Fördelarna med certifierade fastigheter är flera, däribland lägre driftskostnader och ökad likviditet vid en eventuell försäljning. Dessutom kan positiva finansierings- och försäkringseffekter tillkomma.

Ytterligare system för att gradera kontorsbyggnaders energiprestanda finns redan på andra håll i världen. Som tidigare nämnts använder bland annat Australien ett rankingsystem för byggnaders miljömässiga prestanda på en 5-gradig skala som har kommit att påverka investeringarna där. Den prisbild som håller på att framträda är att gröna fastigheter handlas med en premie medan fastigheter utan certifiering har en rabatt. Flera länder är på väg att ta efter detta system och även Sverige förväntas komma att införa ett rankingsystem inom en snar framtid.


____________________________________
För mer information, kontakta:
Johan Zetterberg, Jones Lang LaSalle, Förvaltning Kontor, tel +46 8 453 50 15

Jones Lang LaSalle i Norden
Jones Lang LaSalle är Nordens ledande fastighetsrådgivningsföretag och erbjuder strategiska tjänster till ägare, investerare och hyresgäster som vill göra bättre affärer på fastighetsmarknaden. Jones Lang LaSalle förenar stark lokal förankring med världsledande kunskap om såväl svensk som internationell fastighetsmarknad. Med 150 anställda samt kontor i Stockholm, Göteborg och Helsingfors ger Jones Lang LaSalle kvalificerad rådgivning inom transaktioner, uthyrning, hyresgästrepresentation, detaljhandelsutveckling, analys samt förvaltning. För mer information se www.joneslanglasalle.se.

Jones Lang LaSalle i världen
Jones Lang LaSalle Incorporated (NYSE: JLL), det enda fastighetsrådgivningsföretaget som placerat sig på Forbes "400 Best Big Companies" för tredje året i rad, har ca 170 kontor i världen och verksamhet i fler än 700 städer i över 60 länder. Under 2007 översteg intäkterna USD 2.7 miljarder. Jones Lang LaSalle tillhandahåller ledande integrerat fastighets- och investeringskunnande på såväl lokal och regional som global nivå. Med en global portfölj på mer än 111,4 miljoner kvadratmeter är Jones Lang LaSalle branschledande inom fastighetsrådgivning och fastighetsservice. LaSalle Investment Management är en av världens största och mest diversifierade fondförvaltningsverksamheter med ett förvaltat kapital på cirka USD 49,7 miljarder. För mer information, se www.joneslanglasalle.com.

 

 

Ämnen


JLL är ett ledande tjänsteföretag med inriktning på fastigheter och investeringar. Vi strävar efter ett visionärt tänkande inom fastighetsområdet som skapar lönsamma möjligheter och fantastiska platser där människor kan förverkliga sina ambitioner. På så sätt bidrar vi till en bättre framtid för våra kunder, våra medarbetare och för samhället där vi verkar. Med verksamhet i över 80 länder och våra mer än 103 000 medarbetare skapar den global plattformen kraft kombinerat med lokal expertis. JLL rankas bland världens 500 största företag av tidningen Fortune. JLL är det registrerade varumärket för Jones Lang LaSalle Incorporated. För mer information, besök jllsweden.se

I Sverige har vi kontor i Stockholm och Göteborg och erbjuder rådgivning inom transaktioner, finansiering, finansiell riskhantering, uthyrning, hyresgästrepresentation, analys och värdering. För mer information, se www.jllsweden.se

Kontakter

Niclas Höglund

Niclas Höglund

Presskontakt Analyschef Research 073-867 41 86
Linus Ericsson

Linus Ericsson

Presskontakt CEO JLL Sweden +46 709 52 54 05

Achieve Ambitions

JLL är ett ledande tjänsteföretag med inriktning på fastigheter och investeringar. Vi strävar efter ett visionärt tänkande inom fastighetsområdet som skapar lönsamma möjligheter och platser där människor kan förverkliga sina ambitioner. På så sätt bidrar vi till en bättre framtid för våra kunder, våra medarbetare och för samhället där vi verkar. Med verksamhet i över 80 länder och våra mer än 103 000 medarbetare skapar den global plattformen kraft kombinerat med lokal expertis. JLL rankas bland världens 500 största företag av tidningen Fortune. JLL är det registrerade varumärket för Jones Lang LaSalle Incorporated.

I Sverige har vi kontor i Stockholm och Göteborg och erbjuder rådgivning inom transaktioner, finansiering, finansiell riskhantering, uthyrning, hyresgästrepresentation, analys och värdering. För mer information, se www.jllsweden.se

JLL
Birger Jarlsgatan 25
111 81 STOCKHOLM
Sverige