Pressmeddelande -

Delårsrapport januari - mars 2006 - JLT Mobile Computers AB (publ)

Volymtillväxten översteg 20% Orderingången för första kvartalet var god och uppgick till 35,5 MSEK vilket innebar en ökning med 24% mot första kvartalet 2005. God vinstutveckling Rörelseresultatet under första kvartalet uppgick till 4,4 MSEK (3,8) motsvarande en rörelsemarginal om 14,1 procent. Marknadsinvesteringar i Europa JLT:s nätverksfilosofi bygger på nära samarbete med utvalda partners, inte minst på marknadssidan. Under kvartalet har ett aktivt arbete initierats i syfte att etablera ytterligare marknadspartners på utvalda marknader i Europa. Deltagande i CeBit i Hannover var ett led i denna satsning. JLT:s brittiska säljpartner slutför utvecklingsprojekt med Rolls Royce Under kvartalet slutförde JLT tillsammans med sin brittiska säljpartner CMC Mobile Computing Ltd (CMC) ett utvecklingsprojekt tillsammans med Rolls-Royce Marine. Affären innebär även en inbrytning i marinsegmentet. Anpassning till blyfri produktion (RoHs) slutförd. Under kvartalet har anpassning till blyfri produktion enligt EU:s direktiv slutförts. Utvecklingstakten har varit hög då samtliga produkter i samband med detta också genomgått en uppgradering. Om JLT Mobile Computers JLT utvecklar och marknadsför mobildatorer av PC-typ för professionella användare i internationella tillämpningar. Mobildatorerna kännetecknas av mycket hög driftssäkerhet även i de mest krävande miljöer såsom användning inom transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, militär- och räddningsfordon. Tillverkning och försäljning sker via partners, som tillför värde till produkten och därmed utgör en fundamental framgångsfaktor för verksamheten. JLT:s aktie handlas på "Nya Marknaden". För ytterligare information; Jan Olofsson VD 0470-445 40 alt.070-752 48 22 Stefan Käck VVD / CFO 0470-445 30 alt.070-531 00 57

Ämnen

  • Ekonomi, finans