Pressmeddelande -

JLT levererar fordonsdatorer till Nordisk dagligvarukedja

JLT Mobile Computers AB (publ) ("JLT") har erhållit order på miljötåliga fordonsmonterade PC-datorer att ingå i mobillösningar för styrning av centrallager hos en av Nordens största dagligvarukedja. Beställare är en av JLT:s europeiska säljpartner. Ordervärdet uppgår till ca 3 MSEK. Projektet upphandlades under fjolåret och JLT levererade då via sin europeisk säljpartner, en branschspecialiserad systemintegratör, datorer för systemets pilotinstallation, vilken tekniskt och funktionellt föll så väl ut att säljpartnern erhöll rambeställning för hela projektet. Innevarande år har JLT erhållit beställningar för projektrealiseringen till ett värde av ca 6 MSEK. Kvarvarande affärspotential i projektet fram till år 2006 bedöms överstiga värdet av hittills erhållna beställningar. Ytterligare information Jan Olofsson, VD i JLT Mobile Computers AB (publ), 0470-445 40 Ola Blomberg, VVD/CFO i JLT Mobile Computers AB (publ), 0470-445 73 Se även: JLT:s hemsida www.jltmobile.com Bildmaterial www.jltmobile.com/home/image_library.asp JLT Mobile Computers utvecklar och marknadsför mobildatorer av PC-typ för professionella användare, i internationella tillämpningar. Mobildatorerna kännetecknas av mycket hög driftssäkerhet även i de mest krävande miljöer såsom användning inom transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, militär- och räddningsfordon. Tillverkning och försäljning sker via partners, som tillför värde till produkten och därmed utgör en fundamental framgångsfaktor för verksamheten. JLT är baserat i Växjö. Omsättningen förväntas i år uppgå till 82-85 MSEK. Bolagets aktie handlas på Nya Marknaden.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT