Pressmeddelande -

Styrelseförändring i JLT

Jan Älmeby (-36) har anmält till styrelsen i JLT Mobile Computers AB (publ) att han till följd av personliga skäl önskar avgå ur styrelsen. Jan har varit verksam i styrelsen sedan 2001 och som styrelsens ordförande fram till bolagsstämman i maj 2004. Under Jans ordförandeskap har JLT utvecklats från ett privatägt bolag med låg exportandel till ett globalt verksamt och välkonsoliderat publikt bolag med god lönsamhet. Ingen ersättare kommer att utses i styrelsen för tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma. - "Det är mycket tillfredställande att konstatera när jag nu väljer att lämna styrelsearbetet att marknadspositionen och lönsamheten kunnat utvecklas så positivt, parallellt med att ett så betydande förändringsarbete av företagsstrukturen och den utmanande utvecklingen av den nya produkten Field Tablet PC:n genomförts. Det mesta talar för att innevarande år blir det bästa i företagets historia med en vinstnivå som överträffar styrelsens ursprungliga förväntningar." säger Jan Älmeby. Ytterligare information Jan Älmeby, 0708-373 255 Ola Blomberg, VVD/CFO i JLT Mobile Computers AB (publ), 0470-445 73 Se även JLT:s hemsida: www.jltmobile.com _______________________________________ JLT Mobile Computers utvecklar och marknadsför mobildatorer av PC-typ för professionella användare, i internationella tillämpningar. Mobildatorerna kännetecknas av mycket hög driftssäkerhet även i de mest krävande miljöer såsom användning inom transport, lager/logistik, skogsbruk, gruvdrift, militär- och räddningsfordon. Tillverkning och försäljning sker via partners, som tillför värde till produkten och därmed utgör en fundamental framgångsfaktor för verksamheten. JLT är baserat i Växjö. Omsättningen förväntas i år uppgå till 82-85 MSEK. Bolagets aktie handlas på Nya Marknaden.

Ämnen

  • Arbetsliv