Pressmeddelande -

Dags att visa initiativ, dags att skapa TJÄNSTER, TJÄNSTER, TJÄNSTER OCH MASSOR AV TJÄNSTER.

Det är skarpt läge på arbetsmarknaden, närmare 1 miljon människor är arbetslösa eller går i något slags arbetsmarknadsprogram. Det varken kan eller får fortsätta, det säger väl en hel del idag men ändå händer inget drastiskt. Vi måste tänka i nya banor och tordas prova nya lösningar. Jag tror en lättare tjänstemarknad där vi skapar tjänster, massor av tjänster, som vi alla kan konsumera är en bra lösning för många problem. Vi måste finna många nya lösningar om vi hoppas kunna behålla, eller helst förbättra, det välfärdssystem som vi har idag. De som en tar upp ordet piga i debatten vet verkligen inte vad han eller hon talar om. Vad vi hoppas skapa är ett bättre liv för de som har svårt att få ihop arbetet, familjen och ekonomin. Folkpartiet vill skatten på hushållstjänsten för att underlätta för dubbelarbetande småbarnsföräldrar. Jag vill också gärna se hur vi kan hjälpa de som är dubbelarbetande men också ge utrymme för alla föräldrar, i alla fall låg och medelinkomsttagarna, genom att föreslå ett tak på 50.000 kronor per hushåll, samt att man endast göra avdragen om hushållet inte tjänar mer än 600.000 kronor. Det handlar om att skapa en marknad och vänja många till att fokusera sig på familj, livet och den egna utvecklingen och genom detta så får man fart på den allmänna konsumtionen. Om vi kan dra av för att skaffa oss en dator hemma och utveckla bättre IT-kunskaper via den sk HemPC-reformen (som jag tycker är bra), varför kan vi inte finna en liknande lösning för de som vill förädla sig själva eller vardagslivet som helhet? Vårt moderna samhälle kräver mer av oss alla, speciellt här i storstäderna. Nära hälften av våra hushåll i Stockholm och Sveriges storstäder har endast en vuxen. Hur skall man kunna utveckla sig själv, sina barn och skapa lite kvalité i livet samtidigt som man skall få ekonomin att gå ihop? De som redan tjänar mycket har redan råd med hushållsnära tjänster. Vad jag vill är att kunna underlätta lite för de som inte känner de hinner med alla sysslor man tvingas göra i vardagslivet. Om man gjorde en kontroll bland alla riksdagsledamöter så hittar ni en hel dom som redan använder hushållsnära tjänster idag, de har råd och kan prioritera arbetet eller andra intressen. Fokus skall riktas till volymmarknaden för tjänsterna, dvs låg och medelinkomsttagarna. Jag arbetar mycket med småföretagarfrågor för jag tror verkligen att ekonomi byggs från botten. Jag vill därför att alla vuxna och arbetsföra, i varje hem fokusera sig på det de kan göra för att skapa intäkter (möjligheter till konsumtion och skatt). Skapa möjlighet för dessa medborgare att köpa specialtjänster till hem och vardag, underlätta för dem att utveckla sig själva och förbättra vardagen. Det tär på många att ständigt gå med dåligt samvete, för den egna utvecklingen eller den tid man inte känner man har till barnen. Det finns lösningar som kunde passa bra för alla som inte riktigt känner de har råd men gärna skulle vilja få hjälp med olika saker. Det kan vara extra barnpassning, extra utbildning i hemmet, trädgårdsarbete, löpande bokföring för hushållet, städning eller mycket annat. De som redan har råd köper dessa tjänster, en del vitt och många svart. Köpa och sälja tjänster skall helst ske öppet och "vitt" så vi alla kan tjäna på det. Det är dock inte svårt att förstå att man gör det svart, för om ingen köper din tjänst för låt oss säga 500 SEK/timmen så går du ned till 200 kronor men om du då skall ge bort 100 kronor i skatter och avgifter så kanske det är svårt att leva på 100 kronor i timmen. De som säljer tjänster skall betala skatt på sina inkomster. Jag har några gånger talat med en del svenska hantverkare och frågade dem hur det nu blivit för dem när många nya hantverkare kommit hit från Polen, Estland och andra länder. Jag har frågat dem om de känner att de tar jobb ifrån dem idag. Svaret är nej, om man pratar om de vanliga jobben på de vanliga byggplatserna men de får inte lika mycket svartjobb som tidigare. De kunde dock inte berätta om detta verkligen berodde på denna utländska konkurrens eller andra skäl. Stora som små företag anlitar leverantörer beroende på kvalité, pålitlighet samt pris, men inte bara pris. Skattetrycket på företag och de medborgare som har arbete hämmar vår chans att konkurrera både på den inhemska, samt på den europeiska och internationella marknaden. Detta gäller dock inte hushållsnära tjänster för de hushållsnära leverantörerna bor ofta inte långt ifrån det egna hemmet. Om priset blir för högt så tvekar kunderna och vi får aldrig igång handeln, detta måste ändras. Alla som vill arbeta skall ut i arbete, vi kan sysselsätta många av dem genom tjänster till varandra. En del tjänster kommer också stanna mellan människor i olika samhällsklasser, där man är beredd att betala lite mer för vissa tjänst eller en viss leverantörer. Kanske ibland pga att någon är lite mer erfaren eller har viss spetskunskap. Samma sak i näringslivet, stora företag gör affärer med andra storföretag. Riksbenägenheten eller modet är ibland ganska litet hos stora företag eller stora organisationer, samma gäller för privata som statliga företag och organisationer. Vi kan inte fortsätta ta ut höga skatter från 70-80% av skattebetalarna för att dela ut och finansiera program till 20-30% av medborgare, samt tro att vi samtidigt skall kunna erbjuda bra skola, vård, ordning i samhället eller bra infrastruktur. Det går inte ihop. Om vi inte törs att bara sänka skatter radikalt så tror jag skattereduktioner för inhemsk konsumtion av tjänster är fantastiskt bra sätt att öka livskvalitén hos många. Om alla, eller många fler idag, har ett fast arbete så kommer deras hälsa och egenvärde öka dramatiskt och vi kan slippa många andra samhällsproblem. Fokus för framtiden är småföretag och tjänster, tjänster samt fler tjänster. Joachim Davidson Liberal debattör och småföretagare.

Ämnen

  • Ekonomi, finans