Pressmeddelande -

FÅ FART PÅ INNOVATION - Nytt Innovationsprogram med Innovationskreditiv

Detär dags att få fart på innovationer i Sverige genom att satsa 1 miljard på ett nytt Innovationsprogram med Innovationskreditiv, som samtidigt bygger upp rättshjälp för innovatörer och småföretagare. Målet är att skapa 1000 kommersiella patent från småföretagare varje år och att förbättra rättssäkerheten för små företag och innovatörer. Modellen är ett Innovationskreditiv för innovatörer Det handlar delvis om statligt riskkapital där Staten tar rätten till patent som säkerhet för ett nytt Innovation- eller Patentlån, jag har kallat det Innovationskreditiv. Syftet är att finansiera och hjälpa till med att slutföra processen med att registrera och skydda, kanske även hjälp med förädling av patentet, vilket innebär ett slutförande av ett licensavtal eller färdigställande av en produkt. När Staten fått sina kostnader säkrade så skall patentet med automatik övergå tillbaka till innovatörer/uppfinnaren. När man går in i projekt regleras allt via avtal. En viktig del är också att vi tillsammans via finansiera många små innovatörer skapar ett system för rättshjälp för alla innovatörer och småföretagare som inte har de finansiella resurserna för att driva egna kostsamma internationell patenttvister. Precis som när man bygger hus gör man en kalkyl, därefter söker man kredit hos banken, vad jag söker är ett system där man gör liknande dokument men för en idé eller upptäckt. Jag tror själv att ALMI kan vara verket att administrera detta. Utmaningen för de som leder ett Innovationsprogram, när de godkänner sk Innovationskreditiv, blir därför att identifiera de kommersiella gångbara, tillämpliga patenten och snabbt hjälpa dessa vidare på vägen. Det handlar om att kunna teknik, ekonomi och juridik samt ha ett system för omvärldsbevakning. Vi måste få fart på innovationsarbetet i Sverige, dvs gå från idé till internationellt gångbara produkter. Det räcker heller inte att ansöka och sedan få ett patentskydd, det är inte värt mycket om vi inte kan hävda vårt patentskydd och det är därför rättshjälp också är viktigt. Läs mer i bifogat dokument eller besök www.joachimdavidsson.se

Ämnen

  • Företagande