Pressmeddelande -

Skapa Huddinge Företagsverkstad

Jag har skrivit till Huddinges Kommunstyrelse för att be dem skapa en entreprenörsverkstad och mötesplats för små företag (eller medborgare som skulle vilja starta eget). Vad jag vill är att skapa ett centrum och mötesplats, kanske även första arbetsplatsen där man kan få en idé eller projekt på "fötter". Jag skulle vilja se att vi i Huddinge visar framfötterna, inte bara inom Södertörn utan även i hela Stockholmsregionen. Idag lanserar 33 kommuner Stockholm Business Alliance vilket jag tycker är bra men det får inte gör att vi tappar vårt kopmmunala fokus. Vi måste skapa Sveriges bästa förutsättningar att starta eget och växa i Huddinge. Lika barn leka bäst, de som har ett personligt nätverk nära pengar och andra resurser behöver ofta inte hjälp men jag tänker på andra som inte har det lika förspänt. Jag vill tillsammans med Huddinge Kommunstyrelse visa initiativ och skapa något jag kallar Huddinge Företagsverkstad. Jag föreslår ett kommunalt aktiebolag med vissa små finansiella resurser, att kommunen avdelar någon ledig lokal för att kunna starta verksamheten som kan vara en lokal där människor kan mötas och arbeta samtidigt som man kan ha tillgång till vissa mentorer/rådgivare, inom Kommunen eller frivilliga från näringslivet. Jag erbjuda själv råd och hjälp med finansiering, innovationsskydd, hjälp med affärsplanen och hjälp med kontakter med potentiella kunder och/eller finansiärer. Jag vill mena att detta är ett beslut som kan ge maximal utdelning för minimal risk. Tomma lokaler kostar inte mycket att göra i ordning, lokala företag och föreningar kan säkert tänka sig att hjälpa till mot att få profilera sig en aning. Jag har löpande kontakter inom näringslivet och kan få hjälp med support och hjälp. Näringslivskontoret i Huddinge kan bidrag med råd och stöd. Almi som leder Innovation Stockholm vill säker också bidra med hjälp och goda råd. Jag är inte den enda som har småföretagande som hjärtefråga, det finns många som kan bidra till att skapa ett bra företagsklimat, för både liten som stor hos oss i Huddinge. Mitt förslag belastar Kommunen ekonomi minimalt men kan bidra till att visa företagarna i Huddinge, samt på andra ställen i landet, att Huddinge är en aktiv kommun och ett utmärkt val för framtida etablering. Sedan hoppas vi att vi kan hjälpa igång en hel del nya företag lokalt i Huddinge. Jag har myntat uttrycket Kommunal Konsumtionsprincip för jag menar att om vi skapar och främjar små företag att starta och etablera sig inom kommunen så konsumerar de i kommunen. Jag vill mena att detta är en oerhörd bra investering att bygga får ekonomi från botten. Jag vill att vi alla skall tänka småskaligt först, dvs vad kan vi göra för att det skall bli lättare att driva små företag i Sverige. Detta är ett av många förslag jag har för småföretagande. För mer information, besök min hemsida www.joachimdavidsson.se

Ämnen

  • Företagande

Regioner

  • Stockholm