Pressmeddelande -

Uppmaning till landets kommuner - börja tänk småskaligt

Jag har sedan en tid myntat uttrycket kommunal konsumtionsprincip, detta är ett tankesätt som jag vi tillämpar vid statliga och kommunala upphandlingar. Vi skall ta hänsyn till små företag som konsumerar lokalt. Europakommissionen har lanserat sin strategi ”think small first” som till svenska blivit översatt till ”tänk småskaligt först”. Jag gillar detta sätt att tänka, men försöker även få oss folkvalda att också börja tänka på detta sätt. Jag vill därför införa kommunala konsumtionsprincipen som en ekonomisk komponent i urvalsarbetet av leverantörer vid statliga och kommunala upphandlingar. Varje enskild fråga i en offentlig upphandling, enskilt inköp eller ramavtal, skall utformas och göras från det lilla perspektivet. Varför är denna fråga här, måste den vara det, hur kan det lokala företaget anpassa sig, hur kan vi hjälpa dem, hur kan de hjälpa oss, vad blir det totala priset för varan eller tjänsten, inkl konsumtionsprincipen av skatter och lokala underleverantörer? Jag anser att alla statliga eller kommunala inköpare skall premiera lokala, svenska företag i sin bedömning framför större internationella organisationer. Varför, de konsumerar lokalt! VI MÅSTE BÖRJA KÖPA SVENSK-TILLVERKAT! Stat och kommun använder (spenderar) skattemedel för inköp av varor och tjänster. Jag vill inte tvinga dem att köpa lokalt, men jag önskar finna en balans mellan lagen om offentlig upphandling och strategin att tänka småskaligt först. Jag vill att vi alla premierar lokala tillverkare, framför stora internationella som tillverkar sina produkter utanför Sverige. Skapa, eller behålla produktion i Sverige till vilket pris som helst? Självklart inte! Vi lever alla i en marknadsekonomi och det vill jag inte ändra, men vi måste också börja tänka samhällsekonomi och fundera över var vi kan skapa nya arbetstillfällen. Kan vi tillsammans få små lokala företag att växa så börjare de hyra större lokaler, använder mer underleverantörer, rekryterar, betalar mer moms, sociala avgifter och skatt lokalt inom landet och i varje enskild kommun. När jag läser alla stora ramavtal, speciellt inom IT-sektorn, och ser att avtalen gång efter annan blivit tilldelade stora internationella företag som nästan aldrig har produktion i Sverige så undrar jag egentligen hur vi tänker? HEM-PC-REFORMEN SKALL VARA KVAR, MEN VI SKALL BÖRJA KÖPA SVENSKT! Jag vill inte längre skattesubventionera datorer som tillverkas i Mexiko, Thailand eller andra låglöneländer för att säljas av globala storföretag som genast plockas ur vinster ur Sverige. Som påtryckningsgrupp inom näringslivsfrågor för svenska småföretag så arbetar jag för att vi skall behålla vår nuvarande Hem-PC-reform, men vi skall ge nya politiska direktiv till våra offentliga och kommunala inköpare. Vi skall be dem följa Europakommissionens övergripande plan att tänka småskaligt först, så att våra lokala svenska tillverkare får större utrymme i alla statliga och kommunala ramavtal. Det är våra skattemedel vi spenderar flera av oss kan tillsammans berätta hur vi anser att dessa pengar skall förvaltas och spenderas. Jag startar därför; Upprop för att behålla Hem-PC-reformen men samtidigt skapa nya politiska direktiv till inköpare och beslutsfattare att börja tänka småskaligt. Sveriges ekonomi och framtid byggs från botten och jag ser gärna att vi tillsammans tänka i nya termer för att hjälpa till och få fart på Sveriges alla småföretag. Se mer på min hemsida www.joachimdavidsson.se

Ämnen

  • Företagande