Pressmeddelande -

OM DU INTE ÄR NÄRVARANDE BLIR DU INTE CHEF

Jobb24 har låtit Saplo titta på 8.000 nyligen publicerade annonser på www.jobb24.se där man söker chefer. Där visar det sig att den mest efterfrågade egenskapen vid rekrytering av chefer är engagerad. Man bör alltså vara engagerad för att få ett chefsjobb i Sverige idag. Den kompletta listan ser ut enligt följande:

1.Engagerad
2.Problemlösningsförmåga
3.Proaktiv
4.Affärsorienterad
5.Empatisk
6.Kompetent
7.Hungrig
8.Beslutsam
9.Arbetsam
10.Serviceorienterad
11.Entusiasmerande
12.Drivande
13.Rak
14.Tydlig
15.Mogen
16.Ansvarstagande
17.Kvalitetsmedveten
18.Uthållig
19.Resultatinriktad
20.Initiativrik

Jobb24:s VD, Helena Schreiter, känner igen sig i listan:

- Ledarskapet är ett sätt att bygga varumärket på. Är chefen engagerad och bra på att lösa problem så framstår företaget som nytänkande.

Sara Sterner, partner och rekryteringschef på Agentum som jobbar med senior executive headhunting, känner också igen sig i listan och säger:

- Att driva företag idag kräver att man är kompetent, rak och tydlig. Det handlar i mångt och mycket om att ha en god kommunikativ förmåga vilket är något som samtliga våra kunder efterfrågar. En ännu tydligare trend vi ser, i arbetet med rekrytering av chefer, är önskemålet att hitta den engagerade och passionerade ledaren. Det är bättre att ha en passionerad medarbetare än tjugo som inte är det. Dock är det fortfarande så att det mest avgörande ändå är att personen är affärsorienterad.

Många egenskaper går att kvantifiera och är mätbara, som till exempel arbetsam, vilket ställer höga krav på kandidaterna och cheferna. Egenskaper som engagerad, entusiasmerande och empatisk har med närvaro att göra.

- Egenskaper som går ut på att man som chef ska vara till för sina anställda och för företaget visar att arbets- och privatliv går mer och mer in i varandra idag, säger beteendevetaren och karriärcoachen Nina Jansdotter och hänvisar även till sin bok Pig management: läsebok för karriärgrisar.

För ytterligare information var god kontakta:

- Helena Schreiter, 0707-10 46 71, helena.schreiter@jobb24.se, www.jobb24.se, VD, Jobb24
- Nina Jansdotter, 070-444 39 74 eller mail@ninajansdotter.com, www.ninajansdotter.com, beteendevetare och karriärcoach
- Mattias Tyrberg, 070-979 77 24, mattias.tyrberg@gmail.com, www.saplo.com, VD Saplo

Om Jobb24
Jobb24 siktar på att bli den ledande rekryteringssajten i Sverige och har lediga chefsjobb i Stockholm och lediga jobb i hela Sverige med över 215 lediga chefstjänster just nu. Jobb24 ägs av Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Finn.no och når ut till dem som inte aktivt söker jobb genom mediesamarbeten.

Om Saplo
Saplo är ett företag som jobbar med nästa generation av internet (web 3) och har utvecklat AIAnalys, en artificiell intelligent produkt som genom matematiska algoritmer kan förstå meningen med texter. Saplo AIAnalys används bl.a. som en teknik för att göra textanalys och tendensmätningar på väldigt stora datamaterial. Tekniken skapar även möjligheter att statistiskt, vetenskapligt, och objektivt utvärdera meningen i texter. Vi jobbar kort och gott med att ge stora textmängder en mening! Se www.saplo.com för mer information.

Ämnen

  • Anställningsfrågor, kollektivavtal

Kategorier

  • jobbannonser
  • ledarskap
  • chefsjobb
  • jobb
  • arbetslöshet
  • lediga jobb
  • söka jobb
  • chefer
  • chefsegenskaper