Pressmeddelande -

Sveriges första diplomerade företagsrådgivare i vård och omsorg

Jobs and Society NyföretagarCentrum har tillsammans med Praktikertjänst avslutat första kursen för företagsrådgivare med inriktning på vård och omsorg. Detta inom ramen för det gemensamma Nutek-projektet Vårdföretagande.

De diplomerade rådgivarna kommer att finnas i Jönköping, Växjö, Motala, Uppsala, Gävle, Enköping, Umeå, Örnsköldsvik samt Stor-Stockholm.

- Under året har vi sett ett behov av denna rådgivningsprofil, säger Elisabet Nachman, projektledare Vårdföretag vid Jobs and Society NyföretagarCentrum. Många har varit i kontakt med våra rådgivare vid NyföretagarCentrum runt om i landet med idéer kring vårdföretag, och Jobs and Society kommer nu att utbilda ytterligare en grupp rådgivare efter nyår för att säkerställa att denna rådgivningskompetens finns nationellt.

- Inom Praktikertjänst hälso- och sjukvård ser vi stora fördelar i att kombinera NyföretagarCentrums lokala kontaktnät med vår kunskap och erfarenhet av vårdföretagande i småskalig entreprenörsform, säger Björn Ljung med ansvar för samhällskontakter i Praktikertjänst Hälso- och sjukvård.

I och med de två nya vårdvalsreformerna LOV och Vårdval i Sverige som kommer att träda i kraft under 2009, kommer förutsättningarna för att driva företag inom primärvård, samt hemtjänst och äldrevård att förändras. I praktiken kommer dessa områden att avregleras och drift och produktion av tjänster inom vården kommer att avgöras av om utförarna uppfyller de auktorisationskrav som landsting och regioner ställer. Dessa krav kommer att se lite olika ut beroende på landsting och region.

- Vi har därför satsat på att göra utbildningsinnehållet för våra rådgivare så region- och landstingsspecifikt som möjligt. Den som vill starta företag i exempelvis Motala, Jönköping, eller Gävle, kommer att träffa en rådgivare med kunskap om de lokala förutsättningarna, säger Elisabet Nachman.

- Praktikertjänsts kunskap och erfarenhet av småskaligt vårdföretagande, i kombination med den lokala förankringen som alla NyföretagarCentrum har, kommer att ge den blivande vårdföretagaren en trygg start, säger Björn Ljung.

Privat vårdföretagande står för mindre än en tiondel av den vård som produceras i Sverige. Valmöjligheterna är få för patienterna. Efter nyår kommer därför två nya reformer, LOV och Vårdval i Sverige, som innebär att en "vårdpeng" liknande dagis- och skolpeng nu införs i primärvården, respektive äldreomsorgen. Möjligheterna att starta mindre företag inom vård och omsorg ökar påtagligt eftersom företagen nu konkurrerar på en marknad där patienten själv väljer och inte om en marknad som vid en vanlig upphandling.

Fakta
Projekt Vårdföretag är ett samarbete mellan Jobs and Society NyföretagarCentrum, Praktikertjänst och Nutek med syfte att öka företagandet inom vård och omsorg. I ett första steg utbildas NyföretagarCentrums rådgivare. Därefter skall de diplomerade rådgivarna tillsammans med Praktikertjänst hålla informations- och inspirationsseminarier för intresserade, erbjuda intensivutbildning, samt individuell rådgivning. Allt i syfte att hjälpa personer inom vården att starta livskraftiga företag inom vård, hälsa och omsorg eller att starta verksamheten inom Praktikertjänst Hälso- och sjukvård.

Jobs and Society NyföretagarCentrum är genom lokala NyföretagarCentrum verksamt i närmare 200 kommuner i Sverige och startar varje år 8-10 000 livskraftiga nya företag. Statistiken visar att 82 procent av de företag som startas via NyföretagarCentrum överlever efter tre år. Mindre än en procent går i konkurs.

Praktikertänst Hälso- och sjukvård är ledande inom småskalig entreprenörsdriven hälso- och sjukvård i Sverige med bl.a. 51 vårdcentraler från Vittangi i norr till Ystad i söder.

Kontakt
Elisabet Nachman, projektledare Jobs and Society NyföretagarCentrum
mobil 0708-10 65 97, e-post elisabet.nachman@jobs-society.se

NyföretagarCentrum ger sedan 1985 kostnadsfri rådgivning till den som vill starta eget företag. Rådgivningen täcker närmare 200 kommuner och omfattar cirka 14 000 personer per år. Bakom organisationen står stiftelsen Svenska Jobs and Society, som arbetar för fler nya, livskraftiga företag. Jobs and Society arrangerar även mässan Eget Företag och Nyföretagarveckan, driver programmet Mentor Eget Företag, projektet Förändringskraft och nätverket CSR Sweden, publicerar Nyföretagarbarometern och tidningen Allt om Eget Företag samt erbjuder omställningslösningar för näringsliv och offentlig sektor. Jobs and Society och lokala NyföretagarCentrum finansieras av cirka 2 300 samarbetspartner. Två tredjedelar av finansieringen kommer från enskilda företag, som också bidrar med ett unikt nätverk.

Kontaktuppgifter:
Skeppsbron 22, 111 30 Stockholm | tel 08-14 44 00 | e-post jobs@jobs-society.se | webb www.nyforetagarcentrum.se

Ämnen

  • Företagande

NyföretagarCentrum Sverige
Ferkens Gränd 3, 111 30 Stockholm | tel 08-14 44 00
www
.nyforetagarcentrum.se | e-post mail@nyforetagarcentrum.se | fb: www.facebook.com/nyforetagarcentrum

NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande. Verksamheten finns i mer än 200 kommuner. 2019 fick 16 000 personer kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning. 6 500 företag startades. Efter tre år är 84 procent av företagen aktiva; under en procent har gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen Svenska Jobs and Society.

Kontakter

Harry Goldman

Presskontakt Verkställande ledamot NyföretagarCentrum Sveriges övergripande verksamhet 070-661 04 54

Mats Evergren

Presskontakt Event- och marknadschef Sverige 070-814 44 04