Pressmeddelande -

Stockholmsföräldrarna mest stressade i landet inför terminsstarten

Efter sommarens ledighet är det åter igen dags att gå tillbaka till vardag och rutiner i och med skolstarten. En Novus-undersökning på uppdrag av Ipren visar att flest svenska föräldrar, drygt en tredjedel, upplever att bland det mest negativa med att komma tillbaka till förskola och skola i samband med terminsstarten, är att stressen börjar. Dock varierar detta beroende på var i landet man bor. Cirka 50% av alla stockholmsföräldrar anser att det mest negativa med skolstart är att stressen börjar, jämfört med endast 14% av föräldrar i Småland och på Öland och Gotland.

Efter veckor på landet, resor utomlands eller spontana dagar på hemmaplan, är det dags för jobb och skola igen. En Novus-undersökning från Ipren visar att flest svenska föräldrar, drygt en tredjedel, anser att bland det mest negativa i samband med terminsstarten är att stressen börjar. På andra plats kommer att vardagen är tillbaka och på tredje plats att bacillerna står på kö och smittor sprids. Undersökningen visar att det finns en skillnad mellan hur kvinnor och män svarar gällande stress, där 39% av kvinnorna förknippar skolstart med att stressen börjar, jämfört med 26% av männen.

Frånvaro från arbete vid vab stressar svenska föräldrar mest

I skolstartstider börjar snuva med feber och hosta bli ett vanligt inslag hos barnfamiljer. När barnen blir sjuka tycker nästan hälften (47%) av svenska föräldrar att frånvaron från arbetet i och med vab är det som är mest stressande. Norrländska föräldrar är de som stressas allra mest av vab, hela 58% uppger detta. Andra vanligt förekommande orsaker till stress när barnen är sjuka bland svenska föräldrar är oro kring barnens allmäntillstånd och risken att resten av familjen ska bli smittad.

Det är vanligare med förkylning hos barn än vuxna. Under barnens första år är det vanligt att få upp till sju förkylningar per år, men med tiden kan de komma alltmer sällan. Dessutom är barns förkylningar mycket smittsamma där virus kan överföras när barn hostar, nyser eller håller någon i handen. Virus sprids även lättare inomhus och skolstarten är ett sådant tillfälle när barn och vuxna samlas igen.

Bra att ha hemma inför terminsstart:

 • Febertermometer.
 • Smärtstillande och febernedsättande läkemedel. Det kan vara bra att ha dessa läkemedel i flytande form eller stolpiller om du har barn.
 • Avsvällande nässprej eller näsdroppar, för att behandla tillfällig nästäppa.
 • Vätskeersättning kan vara bra till yngre barn. Ju yngre barnet är desto lättare får barnet vätskebrist vid magsjuka med kräkningar och diarréer.

Storstadsstress tydlig bland stockholmsföräldrarna

Stockholmsföräldrarna bekräftar påståendet om att det finns en storstadsstress. Detta då de står ut från resten av landet. Hela 50% av föräldrarna i huvudstaden anser att stressen är bland det mest negativa med terminsstarten och 48% att det är att vardagen är tillbaka. När barnen blir sjuka tycker flest Stockholmsföräldrar att frånvaron från arbetet i och med vab är bland det som är allra mest stressande, följt av oro kring barnets allmäntillstånd och symtom.

Vilka av följande alternativ är de mest negativa som du förknippar med tiden att komma tillbaka till förskolan eller skolan i samband med terminsstart? (Flera svar möjligt)

Stockholm
1.Stressen börjar 50 %
2.Vardagen är tillbaka 48 %
3.Bacillerna står på kö, smittor sprids 37 %
4.Rädsla för att barnen ska bli sjuka 19 %
5.Rädsla för att jag själv ska bli sjuk 10 %
6.Inget barn går på förskola/skola 3 %
7.Vet ej 5 %

Vad brukar vara det mest stressande när barnet/barnen är sjuka? (Flera svar möjligt)1

Stockholm
1.Min frånvaro från arbetet i och med vab 54 %
2.Oron kring barnens allmäntillstånd 48 %
3.Barnens symtom 18 %
4.Risken att resten av familjen ska bli smittad 23 %
5.Barnens frånvaro från förskola och skola 8 %
6.Annat 2 %
7.Vet ej 2 %

Annan uppfattning om det negativa med terminsstarten hos föräldrar i Mellansverige

För föräldrar i Mellansverige är det rädsla för att barnen ska bli sjuka som är det mest negativa med terminsstarten, vilket gör att de utmärker sig från resten av landet. Tätt följt kommer att stressen börjar samt att bacillerna står på kö och smittor sprids.

När barnen blir sjuka tycker flest att frånvaron från arbetet i och med vab är bland det som är allra mest stressande, där 54% av föräldrarna anger detta. Annat som stressar är oron kring barnets allmäntillstånd och barnets symtom.

Vilka av följande alternativ är de mest negativa som du förknippar med tiden att komma tillbaka till förskolan eller skolan i samband med terminsstart? (Flera svar möjligt)

Mellansverige
1.Rädsla för att barnen ska bli sjuka 28 %
2.Stressen börjar 27 %
3.Bacillerna står på kö, smittor sprids 26 %
4.Vardagen är tillbaka 24 %
5.Vet ej 19 %
6.Rädsla för att jag själv ska bli sjuk 13 %
7.Inget barn går på förskola/skola 1 %

Vad brukar vara det mest stressande när barnet/barnen är sjuka? (Flera svar möjligt)

Mellansverige
Min frånvaro från arbetet i och med vab 54 %
Oron kring barnens allmäntillstånd 32 %
Barnens symtom 21 %
Risken att resten av familjen ska bli smittad 17 %
Barnens frånvaro från förskola och skola 14 %
Annat 3 %
Vet ej 1 %


Föräldrar i Småland, på Öland och Gotland minst stressade inför terminsstarten Föräldrar i Småland, på Öland och Gotland anger i lägre grad att stressen som börjar vid terminsstart är negativt, jämfört med resten av landet. Störst skillnad är det jämfört med Stockholm. 50% av alla stockholmsföräldrar anser att det mest negativa med skolstart är att stressen börjar, jämfört med endast 14% av föräldrar i Småland och på Öland och Gotland.

När barnen blir sjuka tycker flest, över 40% av föräldrarna, att frånvaron från arbetet i och med vab är bland det som är allra mest stressande. Detta följt av barnens symptom samt oro kring barnets allmäntillstånd. Minst stressande är barnets frånvaro från förskola/skola, där endast 9% anger detta.

Vad brukar vara det mest stressande när barnet/barnen är sjuka? (Flera svar möjligt)

Småland, Öland, Gotland
1.Min frånvaro från arbetet i och med vab 41 %
2.Barnens symtom 35 %
3.Oron kring barnens allmäntillstånd 33 %
4.Risken att resten av familjen ska bli smittad 22 %
5.Annat 16 %
6.Barnens frånvaro från förskola och skola 9 %
7.Vet ej 0 %


Sydsverige

Flest föräldrar i Sydsverige, nästan en tredjedel, anser att det mest negativa med återkomsten till förskolan eller skolan vid terminsstarten är att vardagen är tillbaka, följt av att stressen börjar.

Det som är mest stressande för föräldrarna i Sydsverige när barnen är sjuka är precis som resten av landet, alla regioner förutom Västsverige, frånvaron från arbetet i och med vab. Oron kring barnets allmäntillstånd och risken att resten av familjen ska bli smittad kommer också högt upp på listan över stressande saker när barnen är sjuka.

Vad brukar vara det mest stressande när barnet/barnen är sjuka? (Flera svar möjligt)

Sydsverige
1.Min frånvaro från arbetet i och med vab 44 %
2.Oron kring barnens allmäntillstånd 35 %
3.Risken att resten av familjen ska bli smittad 23 %
4.Barnens symtom 21 %
5.Barnens frånvaro från förskola och skola 14 %
6.Vet ej 6 %
7.Annat 5 %


Föräldrar i Västsverige minst stressade över vab

Föräldrar i Västsverige anser att det mest negativa med återkomsten till förskolan eller skolan vid terminsstarten är att stressen börjar, mer än en tredjedel anger detta. På andra plats kommer att vardagen är tillbaka och tredje plats att baciller står på kö och smittor sprids.

På frågan vad som brukar vara stressande när barnen är sjuka, utmärker sig dock föräldrarna i Västsverige jämfört med andra regioner i landet. I Västsverige stressar 33% över barnets frånvaro från skola och förskola, vilket är högst bland de olika regionerna.

Mest stressande är dock risken att resten av familjen ska bli smittad, vilket också är högre jämfört med andra regioner. Föräldrar i Västsverige är dock mindre stressad än föräldrar i resten av landet för sin egen frånvaro från arbetet i och med vab, 34% av föräldrarna anger detta.

Vilka av följande alternativ är de mest negativa som du förknippar med tiden att komma tillbaka till förskolan eller skolan i samband med terminsstart? (Flera svar möjligt)

Västsverige
1.Stressen börjar 33 %
2.Vardagen är tillbaka 26 %
3.Bacillerna står på kö, smittor sprids 24 %
4.Vet ej 22 %
5.Rädsla för att barnen ska bli sjuka 21 %
6.Rädsla för att jag själv ska bli sjuk 6 %
7.Inget barn går på förskola/skola 0 %


Vad brukar vara det mest stressande när barnet/barnen är sjuka? (Flera svar möjligt)

Västsverige
1.Risken att resten av familjen ska bli smittad 40 %
2.Min frånvaro från arbetet i och med vab 34 %
3.Barnens frånvaro från förskola och skola 33 %
4.Oron kring barnens allmäntillstånd 25 %
5.Barnens symtom 24 %
6.Vet ej 7 %
7.Annat 0 %

Föräldrar i Norrland mest stressade över vab

Föräldrar i Norrland anser att det mest negativa med återkomsten till förskolan eller skolan vid terminsstarten är att stressen börjar, 43% anger detta. På andra plats hamnar att vardagen är tillbaka och tredje plats att bacillerna står på kö och smittor sprids.

Jämfört med hela landet är norrländska föräldrar de som är mest stressande över sin frånvaro från arbetet i och med vab när barnen är sjuka är, 58% uppger detta. Oro kring barnens allmäntillstånd samt risken att resten av familjen ska bli smittad stressar också när barnen blir sjuka.

Vilka av följande alternativ är de mest negativa som du förknippar med tiden att komma tillbaka till förskolan eller skolan i samband med terminsstart? (Flera svar möjligt)

Norrland
1.Stressen börjar 43 %
2.Vardagen är tillbaka 32 %
3.Bacillerna står på kö, smittor sprids 30 %
4.Rädsla för att barnen ska bli sjuka 19 %
5.Vet ej 18 %
6.Rädsla för att jag själv ska bli sjuk 8 %
7.Inget barn går på förskola/skola 3 %


Vad brukar vara det mest stressande när barnet/barnen är sjuka? (Flera svar möjligt)

Norrland
1.Min frånvaro från arbetet i och med vab 58 %
2.Oron kring barnens allmäntillstånd 38 %
3.Risken att resten av familjen ska bli smittad 36 %
4.Barnens symtom 12 %
5.Barnens frånvaro från förskola och skola 10 %
6.Annat 3 %
7.Vet ej 3 %


Om undersökningen:

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Ipren under 17–23 maj 2018. Totalt 1020 webbintervjuer genomfördes i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel bland ett riksrepresentativt urval av personer i åldern 18–79 år.

Ipren (ibuprofen) tablett, oral suspension, suppositorier, gel. Iprensa (ibuprofen) mjuka kapslar. Läkemedel vid tillfällig värk och feber. 200 mg från 6 år (20 kg). 400 mg från 12 år. Oral suspension och suppositorier från 6 månader (7 kg). Max 3 dagars behandling. Gel: vid lokala smärttillstånd av lätt till måttlig intensitet. Från 16 år, skall inte användas på sjukligt förändrad hud.

Direkt solljus, även solarium, bör undvikas under behandlingen och 2 veckor därefter. Max en veckas behandling. Läs alltid bipacksedeln, särskilt vid överkänslighet, annan sjukdom, graviditet eller om du försöker bli gravid. © McNeil Sweden AB, Box 4007, 169 04 Solna, 2019. SE/IP/19-2406

För mer information om undersökningen, vänligen kontakta:

sophie.jansson@bcw-global.com


Ämnen

 • Spa, hälsa, friskvård

Kategorier

 • familj
 • halsont
 • snuva
 • hosta
 • terminstart
 • föräldrar
 • sjukabarn
 • mage & tarm
 • förkylning
 • värk & feber