Skip to main content

Vad gör svenskarna åt sin kroppsvärk?

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2019 08:28 CEST

Enligt Novus-undersökningen på uppdrag av Ipaflex lider cirka 40% av svenskarna av kroppsvärk varje vecka och 22% säger att de dagligen har värk i rygg, axlar, nacke, muskler eller leder1. Det kan finnas många orsaker till upplevd kroppssmärta, exempelvis spänningar i axlar och nacke som ger stelhet i musklerna efter att ha suttit länge framför datorn med uppdragna axlar. Belastningsbesvär uppkommer i relation till repeterande arbete, obekväma, ansträngande och påfrestande arbetsställningar och arbetsrörelser. Ett högt arbetstempo och stress kan också bidra till utvecklingen av belastningsbesvär. Smärta kan ses som en signal på att en förändring behövs.

Detta gör svenskarna åt sin kroppsvärk enligt undersökningen

  1. Varannan rör på sig

Enligt Novus-undersökningen på uppdrag av Ipaflex uppger 50% av svenskarna att de tränar, promenerar eller rör på sig när de upplever kroppssmärta. Kvinnor uppger att de tränar, promenerar och rör på sig i högre utsträckning än vad män säger sig göra. Se nedan tabell.

  1. Unga vilar helst

En vanlig åtgärd vid kroppsvärk är att vila, vilket 35% av svenskarna gör enligt undersökningen. Åldersgruppen 18–29 år är de som vilar i högst utsträckning, då 50% uppger att de brukar vila för att lindra kroppssmärtan. Detta jämfört med åldersgruppen 65–79 år där endast 20% vilar när de upplever kroppssmärta.

  1. Relativt få behandlar med receptfria värktabletter

20% av svenskarna uppger i Novus-undersökningen att de alltid eller oftast brukar behandla sin kroppsvärk med receptfria värktabletter. Receptfria värktabletter kan hjälpa när du har ont.

Brukar du behandla din kroppssmärta med receptfria värktabletter?

Skillnad mellan män och kvinnor Män Kvinnor
Ja, alltid 6 % 10 %
Ja, ofta 9,5 % 14 %
Ja, ibland 23 % 33 %
Ja, men sällan 25,5 % 22 %
Nej 36 % 20 %
Vet ej 0 % 1 %
Om du väljer att inte behandla din kroppssmärta med receptfria värktabletter, vad gör du istället? (Flera svar möjliga)
Skillnad mellan män och kvinnor Män Kvinnor
Tränar, promenerar/rör på mig 45% 54%
Vilar 36% 35%
Fysioterapeutisk behandling (naprapat, kiropraktor, sjukgymnast, osteopat) 14% 23%
Stretching/yoga 14% 22%
Behandlar med värme 9% 23%
Tar receptbelagda värktabletter 8% 14%
Avslappningsövningar, mindfulness 5% 12%
Annat 4% 5%
Ingenting 17% 13%
Vet ej 1% 0%

Om undersökningen: Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Ipaflex under 17–23 maj 2018. Totalt 1020 webbintervjuer genomfördes i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel bland ett riksrepresentativt urval av personer i åldern 18–79 år.

Ipaflex® (naproxen) mjuk kapsel 200 mg. Läkemedel vid tillfällig lätt till måttlig smärta. Från 12 år. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 5 dagar vid smärta. Läs alltid bipacksedeln, särskilt vid överkänslighet, annan sjukdom, graviditet.© McNeil Sweden AB, Box4007, 169 04 Solna, 2019. SE/IPA/19-2445

För mer information om undersökningen, vänligen kontakta

sophie.jansson@bcw-global.com