Pressmeddelande -

Fyra övningar för att behandla artros hemifrån i Covid-19 tider

I takt med att allt fler insjuknar i Covid-19, uppmanas alla över 70 år att hålla sig hemma i så stor utsträckning som möjligt. Detta utgör ett stort hinder för behandling för de cirka en miljon svenskar, där många tillhör riskgruppen för smitta, som lider av artros. Flera höft- och knäledsoperationer och fysiska artrosskolor ställs in i landet på grund av omprioriteringar i vården som en följd av Covid-19. Men det finns idag digitala behandlingsalternativ med klinisk evidens där artrospatienter kan utföra anpassad fysioterapi även hemma i vardagsrummet. “Det kommer bli väldig viktigt för den här målgruppen att de ser till att hålla sig aktiva, även om det är inom hemmets fyra väggar.” säger Emelie Blennow, fysioterapeut på Joint Academy.

Närmare en miljon människor lider av artros i Sverige idag. Den största andelen är personer som är 45 år eller äldre, där en av fyra personer har diagnosen. Årligen genomförs närmare 30 000 höft- och knäprotesoperationer på grund av artros och 15000 går i artrosskola. Väntetiden till operation och artrosskola är redan lång i dagsläget och med anledning av Covid-19 förväntas väntetiderna bli ännu längre framöver, när operationer och fysiska behandlingar ställs in och flyttas framåt i tiden.

När framförallt äldre personer uppmanas att undvika större folksamlingar och noga överväga besök på vårdinrättningar, så hämmas många patienter från att fortsätta sin behandling om den bygger på fysiska möten exempelvis i form av artrosskolor. Detta gäller speciellt de kroniska sjukdomar som behöver kontinuerlig behandling och hög följsamheten, till exempel artros.

- Det kommer bli otroligt viktigt för den här målgruppen att kunna aktivera sig hemifrån kommande tid. När ens vanliga behandling kanske, oavsett om det är en operation man tränar inför eller artrosskola, skjuts på framtiden är det lätt att man blir stillasittande. Det är det sämsta som kan hända för de med artros, som behöver kontinuerlig behandling och hög följsamhet, säger Emelie Blennow, fysioterapeut på Joint Academy.

Många äldre använder redan digital behandling och forskning visar att kroniskt sjuka svarar väldigt bra på digitala behandlingsprogram. En nyligen publicerad klinisk långtidsstudie visar att digital artrosbehandling halverade patienternas smärta och ökade den fysiska funktionen med 43 %*. Med digital vård ges möjlighet att av avlasta den traditionella vården som för tillfället är under mycket hög belastning, utan att patienten blir utan behandling.

- Digitala behandlingsprogram kan öka följsamheten, då patienten påminns varje dag om att göra övningarna. För de som spenderar mycket tid hemma nu är antagligen flexibiliteten en av de stora fördelarna med digital behandling. Patienten kan göra sina övningar var och när de vill. Ett antal enkla övningar per dag hemma i vardagsrummet ger bevisad effekt enligt kliniska studier, säger Emelie Blennow.

Redan idag erbjuds olika behandlingar med klinisk evidens för de kroniskt sjuka via primärvården. Ett exempel är Joint Academy som levererar grundbehandling av artros digitalt. Joint Academy har behandlat över 15 000 artrospatienter tillsammans med över 100 fysioterapeuter. Patientavgiften är 0 kronor.

Fyra artrosövningar du kan göra hemifrån

  1. Benspark- mot knäartros. Sätt dig rakt på en stol med ryggstöd. Dina knän ska vara böjda i ungefär 90 grader när du har fötterna i golvet. Lyft ena benet och sträck knät så mycket du kan. Sänk tillbaka benet i utgångsläge. Upprepa övningen 15 gånger, därefter gör du om samma övning med det andra benet.
  2. Stående benböj- mot knäartros. Ställ dig rakt. Placera en stol med ryggstöd framför dig och lägg handen på ryggstödet för balans under övningen. Lyft benet och böj det bakåt till 90 grader, innan du långsamt sänker det till utgångsläge. Försök att röra låret så lite som möjligt under övningen. Upprepa övningen 15 gånger, därefter gör du om samma övning med det andra benet.
  3. Enbensstående- mot höft- och knäartros. Ställ dig rakt, och lägg handen på en stol, bord eller mot en vägg bredvid dig för stöd. Se till att dina höfter är raka när du lyfter benet. Lyft knät uppåt så långt du kan. Håll i 10 sekunder innan du långsam sänker det till utgångsläge. Lägg ingen vikt på handen, den används endast för balans. Vill du utmana dig så släpp handen och håll balansen utan stöd. Försök att fördela vikten jämnt över foten och undvik att luta dig framåt eller bakåt. Vila mellan dina set om du behöver. Upprepa tre gånger per ben.
  4. Fågelhunden- mot höftartros. Ställ dig på alla fyra. Placera händerna rakt under axlarna och knäna rakt under höfterna. Se till att du inte böjer ryggen åt något håll, den ska vara rak. Sträck benet rakt ut bakom dig så långt du kan. Aktivera bålen genom att dra in naveln mot ryggraden. För tillbaka benet i utgångsposition. Tryck ifrån mot golvet med handen för att undvika att axlarna tippar nedåt. Ju bredare du placerar händer och knän, desto bättre balans får du. Upprepa övningen 15 gånger, därefter gör du om samma övning med det andra benet.

*https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0229783

Kort om Joint Academy

Joint Academy är en evidensbaserad behandling för artros enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Joint Academy kopplar ihop fysioterapeuter med patienter för en individanpassad behandling online. Patienterna får via behandlingen dagliga övningar som syftar till att stärka musklerna kring de utsatta lederna, öka rörligheten och därmed minska smärtan. Patienten får i lektioner lära sig mer kring artros och vid behov hjälp med viktkontroll. En personlig fysioterapeut följer kontinuerligt upp och stöttar patienten genom hela behandlingen.

Faktaruta artros

1 av 4 över 45 år drabbas av artros och är en av världens mest växande kroniska sjukdomar. Bara i Sverige har närmare 1 miljon personer diagnosen artros. Sjukdomen medför att den led som drabbas blir stel och gör ont, framförallt vid belastning. Grundbehandlingen för artros både nationellt och internationellt är strukturerad träning handledd av en fysioterapeut, information och vid behov viktkontroll.

Djupare fakta om artrosI de allra flesta fall av artros kan orsaken härledas till mekanisk påverkan på leden. Vid övervikt liksom vid allvarlig skada i ungdomen, exempelvis korsbands- eller meniskskador finns ökad risk för artros. Likaså vid medfödda förändringar i höftleden påverkas mekaniken i leden.

Med ökande ålder förändras relationen mellan vikt och musklernas förmåga att avlasta leden. När ogynnsam mekanik drabbar leden under lång tid uppstår artros. Fortfarande saknas bevis för att den inflammation som kan uppkomma på grund av ogynnsam mekanik i leden kan leda till att förvärra strukturella skador i en redan drabbad led. Behandlingar som korrigerar den ogynnsamma mekaniken har i åtskilliga studier visat på långvariga goda effekter på smärta och ledfunktion jämfört med behandlingar som undertrycker inflammation vilka endast har tillfälliga effekter. Således påverkar ledspecifik muskelträning de ökade fysiska krafterna som orsakar skador på en led. Samtidigt stimulerar måttlig belastning och rörelse att brosket (ledytan) bildar nya byggstenar.

För mer information

Petra Birkhofer, Marknadschef Joint Academy, petra@jointacademy.com

Emelie Blennow, Fysioterapeut, emelie@jointacademy.com

Ämnen

  • Sjukdomar

Joint Academy som utvecklats av Arthro är ett växande, svenskt e-hälsoföretag med huvudkontor i Malmö, där all utveckling av den nätbaserade tjänsten sker. Behandling och uppföljning av patienter med artros i Joint Academy vilar på en grund av banbrytande forskning och beprövad klinisk erfarenhet. Det gör att behandlingen följer Socialstyrelsens riktlinjer som även den traditionella vården ska göra.

Kontakter

Lukas Ohlsson

Presskontakt PR & Kommunikationschef 070-3919298

Petra Birkhofer

Presskontakt Marknadschef +46734340003