Skip to main content

Studie visar att digital behandling minskar behovet av operation

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2018 08:32 CEST

Höft och knäprotes i närbild

För närmare en miljon svenskar är artros en smärtsam verklighet. Artros är en kronisk sjukdom som orsakar stora besvär för den drabbade. Varje år opereras närmare 30 000 personer med protes för sina besvär i höft och knä. Men många av dessa operationer kan kanske undvikas. En ny klinisk studie visar att en tredjedel av patienterna som var inställda på en operation inte längre var intresserade efter sex veckor i ett digitalt behandlingsprogram.

I syfte att undersöka effekten av ett digitalt behandlingsprogram på artrospatienter genomförde Joint Academy i samarbete med Lunds Universitet sin fjärde kliniska studie. Syftet med studien var att undersöka hur många personer med knä- och höftartros som hade besvär allvarliga nog för att vilja genomgå operation, samt om detta förändrades efter sex veckors behandling i ett digitalt program bestående av en kombination av övningar, utbildning och handledning av fysioterapeut.

I studien ingick 458 patienter i åldern 56-68 år, varav 67 procent var kvinnor. Samtliga var diagnostiserade med knä- eller höftartros och fick genomgå det digitala behandlingsprogrammet, innefattande aktiviteter som utförs fem till tio minuter per dag. Av dessa 458 patienter var ca en fjärdedel av åsikten att deras besvär var så pass allvarliga att de ville operera sin led, vid start av behandlingen.

Digitalt behandlingsprogram mot artros minskar intresset av operation

Efter sex veckors behandling uppgav 31 procent av de patienter som initialt ville genomgå en operation att de ändrat sig. Faktorer som påverkat patienternas beslut var smärtnivå, gångförmåga och nivå av livskvalitet. Även om det fanns de som när de gick in i programmet inte ville opereras men hade ändrat sig efter sex veckor och ville opereras, var andelen betydligt lägre (6%).

– Tidigare forskning har visat att digital behandling är effektivt för kronisk sjukdom. Denna studie bekräftar detta och visar att ett strukturerat behandlingsprogram mot artros inte bara minskar smärta och ökar den vardagliga funktionen, utan även kan minska behovet av operation och borde därför erbjudas alla patienter, som ett första steg i artrosbehandlingen, säger Håkan Nero, ansvarig för forskning vid Joint Academy.

Höga kostnader för samhälle och individ

Artros är en kronisk sjukdom som skapar höga kostnader för både samhälle och individ. För alla med artros innebär sjukdomen smärta och en försämrad funktion och livskvalitet. Varje år opereras cirka 30 000 personer med protes för artros i knä eller höft. Denna operation kostar runt 90 000 kronor, sjukskrivning och rehabilitering ej inräknat.

– En fysioterapeutledd egenbehandling med dessa resultat kan öka tilltron till den drabbades egna förmåga att behandla sin sjukdom och således minska eller skjuta upp patientens behov av ett kirurgiskt ingrepp, säger Håkan Nero, ansvarig för forskning vid Joint Academy.

Andras forskning har visat att tre fjärdedelar av patienterna som skulle få knäprotes inte längre önskade operation ett år efter tre månaders icke-kirurgisk behandling. Efter två år ville fortfarande två tredjedelar avstå från operation. Sammantaget stöder nuvarande kunskapsläge att genom att erbjuda patienter med artros strukturerad icke-kirurgisk behandling torde urvalet och behovet av proteskirurgi kunna optimeras till gagn för våra patienter.


Läs hela studien här: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/acr.23772

För mer information

Håkan Nero, Head of Research and Science, Joint Academy: 070-6105255

Jakob Dahlberg, vd Joint Academy: 070-716 97 16‬

Fakta: Så här behandlas artros digitalt

Joint Academy är ett behandlingsprogram baserat på klinisk evidens kombinerat med ett grundligt arbete av duktiga utvecklare och där användaren står i centrum. Genom programmet får personer med artros viktig information och stöttning att göra nödvändiga livsstilsförändringar som håller på lång sikt, samt individuellt anpassade övningar för att stärka de utsatta lederna samt minska smärtan och öka funktionen. Deltagaren har även en personlig fysioterapeut under hela programmet.

Den kroniska sjukdomen artros ska enligt Socialstyrelsens riktlinjer i första hand behandlas med just anpassad träning samt utbildning i sjukdomen, och vid behov viktkontroll. I verkligheten är detta dock inte fallet, där siffror från Höftprotesregistret visar att en tredjedel som får höftprotes aldrig träffat en fysioterapeut för sina besvär. De som fått gå ett strukturerat program enligt riktlinjerna än färre. Här kan digitala program hjälpa till att nå de som annars inte får ta del av den grundläggande behandlingen.

Joint Academy som utvecklats av Arthro är ett växande, svenskt e-hälsoföretag med huvudkontor i Malmö, där all utveckling av den nätbaserade tjänsten sker. Behandling och uppföljning av patienter med artros i Joint Academy vilar på en grund av banbrytande forskning och beprövad klinisk erfarenhet. Det gör att behandlingen följer Socialstyrelsens riktlinjer som även den traditionella vården ska göra.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="https://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.