Pressmeddelande -

Jokkmokk blir EU-ambassadör då Europas miljö ska förbättras

Jokkmokks kommun har inlett ett nytt klimatsamarbete med partner över hela Europa: SEAP-Plus är ett projekt inom programmet Intelligent Energy for Europe som ska stödja kommuner i deras arbete med lokala energi- och klimatstrategier med projektledare Wolfgang Mehl i spetsen ( på bild ovan).

11 olika regioner med kompetens från 13 partners medverkar: Grekland, Tyskland, Italien, Rumänien, Spanien, Sverige, Bulgarien, Lettland, Cypern, Slovenien och Österrike.

Stefan Andersson, kommunalråd i Jokkmokk, sammanfattar varför Jokkmokk engagerar sig i projektet;
 - Klimatförändringen, sinande fossila energiresurser och stigande energipriser är stora utmaningar för alla Europeiska regioner. Men kommuner som på ett framsynt sätt arbetar strategiskt med energi- och klimatfrågor står bättre rustade att möta kommande utmaningar och möjligheter. Inom projektet ska vi tillföra våra erfarenheter och samtidigt lära oss från andra om lokala strategier och handlingsplaner för att minska klimatpåverkan, säger han.

Fler ska med i Borgmästaravtalet
Instrumentet som ska användas heter Sustainable Energy Action Plan och är del av det europeiska Borgmästaravtalet. Det är ett avtal för kommuner inom EU som vill gå längre i sitt klimatarbete än det europeiska målet om 20 % minskning av CO2 till 2020. Projektet syftar till att förbättra instrumentet, bland annat genom ett tätt samarbete med energiproducenter och ett livligt informationsutbytte kommunerna emellan samt att öka antalet kommuner som går med i Borgmästaravtalet.

 

Tätt samarbete med lettiska Naturvårdsverket
Jokkmokks kommun är med som ambassadör för små kommuner i perifera regioner i Europa inom projektet. Dessutom ska Jokkmokks kommun, som har undertecknat Borgmästaravtalet och som redan fått sin plan godkänd, ha ett tätt samarbete med den lettiska motsvarigheten till det svenska Naturvårdsverket.

Tillsammans ska kommuner i en region i sydvästra Lettland tränas i att utveckla egna ambitiösa klimat- och energiplaner.

Detta sker bland annat genom studiebesök hos varandra: tre gånger ska Jokkmokk resa till Lettland, och tre gånger ska lettiska representanter besöka Sverige. Det första studiebesöket från Lettland till Jokkmokk är planerad till augusti 2012, och ska följas upp med ett möte med kunskapsöverföring i Lettland i november 2012.

 Hela projektet har en budget på 20 miljoner SEK. Jokkmokks kommuns andel är ungefär 2 miljoner SEK över en 3-års period.

15 europeiska huvudstäder liksom stora kommunförbund med flera hundra kommuner som medlemmar medverkar, exempelvis ICLEI (Local Governments for Sustainability, European Secretariat) och Climate Alliance Austria.

Kontakt:

Projektledare Wolfgang Mehl, wolfgang.mehl@jokkmokk.se; Tel: 070-201 37 48

Ämnen

  • Offentlig sektor

Kategorier

  • klimatpolitik
  • miljö
  • internationellt miljöarbete
  • miljöpolitik
  • eu-samarbete

Regioner

  • Jokkmokk