Pressmeddelande -

Jokkmokks klimatåtgärdsplan håller måttet i EU - godkänd efter analys

Den 23 mars 2012 kom grattismejlet till Jokkmokks kommun, från europeiska Covenant of Mayors team.  Efter noggrann översyn av innehållet i den energi- och miljöplan som lämnats in i slutet av år 2010 är klimatåtgärdsplanen fullt godkänd efter analys.

 Miljöstrategerna Silva Herrmann och Wolfgang Mehl får därmed Jokkmokk att ta steget vidare mot ett kretsloppssamhälle till år 2020. Saken är klar: Jokkmokk ska bli en mötesplats, välkänd för energi- och miljö.

Energi- och klimatplanen är ett utvecklingsverktyg för att spara energi och miljö vilket är ett arbete som redan pågår på bred front, exempelvis via EPC-projektet och Nenet, northern network on climate change. Ett åtagande som Jokkmokks kommun valt är EU:s krav om att minska koldioxidutsläppet med 20 procent till år 2020.

Jokkmokks klimatåtgärdsplan presenteras via Covenant of Mayors website. Energi- och miljöplan finns här: http://www.jokkmokk.se/ext/templates/extPage.aspx?id=11790

För mer information om miljöarbetet i Jokkmokks kommun, kontakta: 

Miljöstrateg Wolfgang Mehl, Jokkmokks kommun: 070-201 37 48

Här är mejlet som bekräftar att klimatåtgärdsplanen, SEAP, klarar kraven:

Dear Mayor, Dear Covenant of Mayors Team,

Thank you for submitting your Sustainable Energy Action Plan (SEAP) document and for filling-in the SEAP template.

The Joint Research Centre of the European Commission is currently in the process of analysing the Sustainable Energy Action Plans (SEAPs) submitted by the Covenant signatories.

We are pleased to inform you that your Sustainable Energy Action Plan has successfully passed the full analysis, therefore it has been accepted. This has been made publicly visible on the Covenant of Mayors website. We wish to congratulate you for this achievement!

Later this year, you will receive the Feedback Report including the results of the analysis and, if relevant, concrete recommendations on how to improve your SEAP.

The Covenant of Mayors Technical Helpdesk would like to thank you once again for the time spent and the efforts that you have devoted to producing your Sustainable Energy Action Plan.

We wish you an effective implementation of your SEAP.

Kindregards, The Covenant of Mayors Technical Helpdesk

European Commission - Joint Research Centre

Via E. Fermi 2749, TP 450, I – 21027 Ispra (VA), Italy

 

Ämnen

  • Offentlig sektor

Taggar

  • klimatpolitik
  • jokkmokk

Regioner

  • Jokkmokk