Pressmeddelande -

Ändrade levnadsvanor halverar död i hjärtinfarkt

Allt färre dör i hjärtinfarkt - men det krävs ännu bättre förebyggande insatser om fler ska räddas från att insjukna och dö i denna sjukdom.

I hela västvärlden inklusive Sverige har antalet personer som dör i hjärtinfarkt minskat kraftigt de senaste 20-30 åren.
I Sverige har dödligheten i hjärtinfarkt minskat med mer än 50 procent mellan 1980 och 2004.

Konferens om hjärtinfarkt

- Den minskade dödligheten i hjärtinfarkt i Sverige kan till största delen förklaras av minskad rökning och lägre blodtrycks- och blodfettsnivåer i befolkningen, säger Annika Rosengren, professor och överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset Östra i Göteborg och en av föreläsarna på konferensen.

Nio av tio hjärtinfarkter kan förklaras av rökning, fysisk inaktivitet, kostfaktorer (fel sorts mat), övervikt (för mycket mat) och psykosociala faktorer (stress).

Detta och mycket mer framkom vid en konferens om hjärtinfarkt på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping där sjukvårdspersonal träffades för att diskuteravad som ligger bakom minskningen.

Sundare matvanor

Orsakerna till lägre blodtrycksnivåer och blodfetter är framför allt förbättrade levnadsvanor med exempelvis sundare matvanor och minskad rökning- och bara i mindre utsträckningläkemedelsbehandling.

Färre röker

Andelen vuxna som röker har minskat successivt och svenskarna tillhör nu dem som röker minst i västvärlden.
- Det är nog den enskilt viktigaste orsaken till den minskade dödligheten, enligt Hans Lingfors, distriktsläkare Hans Lingfors, som forskar vid primärvårdens forsknings- och utvecklingsenhet.

Satsa mer på att förebygga

Även om dödligheten i hjärtinfarkt minskat, är hjärtinfarkt och andra hjärtkärlsjukdomar fortfarande den vanligaste dödsorsaken och svarar för 42 procent av alla dödsfall.

Jan-Erik Karlsson, hjärtläkare och ordförande i det regionala rådet för hjärtsjukvård säger att minst sex av tio hjärtinfarkter kan förebyggas:
- Men då är det är viktigt att vi fortsätter att förbättra insatserna från hälso- och sjukvården med fokus på levnadsvanorna. Råd om rökstopp och fysisk aktivitet, gärna kompletterat med fysisk aktivitet på recept (FaR) har därför fått en mycket hög prioritet i Socialstyrelsens nya hjärtriktlinjer för hjärtsjukvård oberoende av om patienten har högt blodtryck eller blodfettsrubbning.

Läs hela artikeln: Ändrade levnadsvanor halverar död i hjärtinfarkt

Kontakt:

Hans Lingfors, 036-32 52 04, 32 48 35, 070-342 85 03

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Jönköping