Pressmeddelande -

Anmälan enligt Lex Maria

Höglandets sjukvårdsområde gör idag en anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

Ärendet gäller en 72-årig kvinna som remitterats till kirurgkliniken i början av 2006. Patienten fick relativt snabbt tid för undersökning och prover togs. Kirurgläkaren planerade sedan att göra en uppföljning med närmare undersökning av hela grovtarmen.

Ett misstag i pappershanteringen gjordes dock. Undersökningen genomfördes först efter en påminnelse från patientens distriktsläkare 8 månader senare. Vid den slutgiltiga undersökning hittade man en cancertumör på patientens grovtarm. Patienten har opererats för denna och tumören visade sig vara avancerad.
Patienten har efter ytterligare års sjukdom avlidit. En händelseanalys har gjorts och man fann brister i pappershanteringssystemet som det likaledes finns förslag till åtgärder av, som redan har genomförts. Ärendet överlämnas av chefsläkare Urban Jürgensen till Socialstyrelsen för närmare bedömning.


Skyldighet att anmäla

Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att anmäla till Socialstyrelsen om en patient har drabbats av, eller riskerat att drabbas av, en allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning. Landstinget i Jönköpings län har en Lex Maria-ansvarig läkare i varje sjukvårdsområde.


Sjukvården vill lära av misstagen

Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen. Lex Maria-utredningar leder ofta till nya eller förbättrade rutiner och riktlinjer. Socialstyrelsens utredning ska också leda till att den drabbade patienten och dennes anhöriga får klarhet i varför skadan eller sjukdomen uppstod.


Om patienten är missnöjd med vården

Patienten kan inte själv göra anmälan enligt Lex Maria. Däremot ska Lex Maria-ansvarig läkare alltid informera patienten om en anmälan görs och ge patienten möjlighet att beskriva vad som hänt.
Patienter som har synpunkter på vården bör i första hand tala med ansvarig chef på berörd klinik eller vårdcentral. De kan också vända sig till Patientens direktkanal som finns på de tre sjukhusen i länet eller till Landstingets patientnämnd. Patienter som vill anmäla en skada vänder sig till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.


Ovanligt med allvarliga skador

Vårdpersonalen inom Landstinget i Jönköpings län har över två miljoner patientkontakter varje år. Av dessa leder omkring 30 till anmälan enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Urban Jürgensen, ansvarig för Lex Maria inom Höglandets sjukvårdsområde telefon 0381-357 16, mobil 070-65 96 429

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Jönköping