Pressmeddelande -

Anmälan enligt Lex Maria

Höglandets sjukvårdsområde gör idag en anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

Fallet rör sig om en patient i 30-årsåldern med lång sjukhistoria inom den psykiatriska vården. Trots upprepade kontakter och behandling har patienten tagit sitt liv.

Händelsen anmäls i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2005:28 som innebär att sjukvården måste anmäla alla kända självmord som inträffar inom fyra veckor från det att patienten har haft kontakt med vården.


Kontaktperson

Urban Jürgensen, ansvarig för Lex Maria inom Höglandets sjukvårdsområde telefon 0381-357 16,
070-65 96 429

Skyldighet att anmäla

Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att anmäla till Socialstyrelsen om en patient har drabbats av, eller riskerat att drabbas av, en allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning. Landstinget i Jönköpings län har en Lex Maria-ansvarig läkare i varje sjukvårdsområde.


Sjukvården vill lära av misstagen

Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen. Lex Maria-utredningar leder ofta till nya eller förbättrade rutiner och riktlinjer. Socialstyrelsens utredning ska också leda till att den drabbade patienten och dennes anhöriga får klarhet i varför skadan eller sjukdomen uppstod.

Om patienten är missnöjd med vården

Patienten kan inte själv göra anmälan enligt Lex Maria. Däremot ska Lex Maria-ansvarig läkare alltid informera patienten om en anmälan görs och ge patienten möjlighet att beskriva vad som hänt.

Patienter som har synpunkter på vården bör i första hand tala med ansvarig chef på berörd klinik eller vårdcentral. De kan också vända sig till "Patientens direktkanal" som finns på de tre sjukhusen i länet eller till Landstingets patientnämnd. Patienter som vill anmäla en skada vänder sig till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.


Ovanligt med allvarliga skador

Vårdpersonalen inom Landstinget i Jönköpings län har över två miljoner patientkontakter varje år. Av dessa leder omkring 30 till anmälan enligt Lex Maria.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Jönköping