Pressmeddelande -

Bästa möjliga vård – viktigast för länets cancerpatienter

"Landstingets cancervård är inte en fråga om ekonomi. Det viktigaste är att vi kan erbjuda länets cancerpatienter bästa möjliga vård, att den är trygg och säker och att vi kan rekrytera de medarbetare vi behöver." Det säger Lars Isaksson, socialdemokratiskt landstingsråd i Landstinget i Jönköpings län, med anledning av den lokala debatt kring cancervården som tog ny fart efter Cancerfondens rapport. Stora förväntningar – Det var inte lätt att rekrytera en ny verksamhetschef till onkologkliniken, men vi var mycket nöjda när Länssjukhuset Ryhov kunde anställa professor Ursula Falkmer i början av året, fortsätter han. Hon är en tillgång för länets cancervård och vi har stora förväntningar på hennes arbete framöver. Lyckas professor Falkmer att rekrytera kompetenta medarbetare tror vi på en bra utveckling för cancervården i länet. Hon har visat att hon har både visioner och ambitioner och det bådar gott för framtiden. Brist i hela landet Sverige har brist på både läkare och sjuksköterskor inom den onkologiska specialiteten. Denna brist märks även i Jönköpings län. Onkologkliniken har nu totalt sju överläkare (med en sammanlagd tjänstgöringstid motsvarande 5,5 årsarbetare) en specialistläkare och två ST-läkare (läkare under utbildning). Flera läkartjänster är vakanta. Fyra onkologsjuksköterskor som går i pension inom några år behöver ersättas. Rekrytering och utbildning Sedan tidigare har onkologkliniken en plan som bland annat innebär att snarast rekrytera till de läkartjänster som är vakanta och även planera för att de som går i pension efterträds av nya medarbetare. En överläkare börjar tidigt under hösten. I budgetförslaget för 2007 finns dessutom 1,2 miljoner kronor reserverade för ytterligare en överläkartjänst. – Fyra läkartjänster kan tillsättas genast, säger landstingsrådet Evert Wirfelt, centerpartiet. Ursula Falkmer är en erkänt skicklig onkolog och det hoppas vi ska öka intresset för vår verksamhet. I planen ingår också att utbilda sjuksköterskor i specialiteten onkologi. Två sjuksköterskor börjar den 1,5-åriga utbildningen i september. Redan i mitten av juni förstärks kliniken av en ny vidareutbildad onkologsjuksköterska med inriktning för arbete med strålning. Utveckla cancervården – Inom den sydöstra sjukvårdsregionen, dit Landstinget hör, ska vi nu diskutera de nya nationella riktlinjer för cancervården som Socialstyrelsen presenterade härom veckan. Därefter kan vi ta ställning till i vilken takt länets cancervård ska utvecklas och vilka resurser som krävs, säger Evert Wirfelt. – Det är viktigt att se till hela cancervården inom Landstinget, inte bara den del som sker på onkologiska kliniken och inte bara till den vård som bedrivs i Jönköping. Det finns många synpunkter i den här frågan som måste beaktas, påpekar han. Nya cancerläkemedel När det gäller införandet av nya och dyra läkemedel i vården, öronmärks särskilda pengar för dessa i budgeten för 2007. – Från ledningens sida har vi inte angett ekonomiska restriktioner för nya läkemedel och jag kan inte se att det finns några motsättningar kring hur vi ser på denna fråga, betonar Lars Isaksson. Vi vill att länets cancerpatienter ska få bästa tänkbara behandling, men det måste alltid vara den medicinska bedömningen som avgör hur den ska ges. I den politiska ledningen har vi fullt förtroende för professor Falkmers kompetens att avgöra i vilken takt nya läkemedel ska införas på onkologkliniken på Länssjukhuset Ryhov. Strålningsbehandling I medierna har förekommit uppgifter att en av de två strålningskanonerna på Länssjukhuset Ryhov inte används. – Uppgifterna är felaktiga, säger Evert Wirfelt. Tvärtom har användningen ökat med 20 procent under de tre första månaderna i år och kliniken planerar att öka mottagningstiderna ytterligare. Vi ser alltså goda möjligheter att flytta fram positionerna för cancervården i Jönköpings län. Kontaktpersoner: Landstingsråd Lars Isaksson, socialdemokraterna 036-32 40 11 Landstingsråd Evert Wirfelt, centerpartiet 036-32 40 13 Landstingsråd Hans Toll, socialdemokraterna 036-32 40 14

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Jönköping