Pressmeddelande -

En påminnelse om Utvecklingskraft - konferensen om utveckling inom svensk hälso- och sjukvård på Elmia i Jönköping

En påminnelse om Utvecklingskraft - konferensen om utveckling inom svensk hälso- och sjukvård på Elmia i Jönköping på torsdag den 18 maj (med start redan eftermiddag den 17 maj. Här presenteras mer än 60 förbättringsarbeten som pågår eller gjorts i hälso- och sjukvården inom flera landsting under det senaste året. Välkommen till pressrummet kl 11.00-13.00 så kan vi hjälpa till att få fram de ni vill tala med. Här är några exempel (- läs mer i programmet nedan), som det kanske kan vara värt att skriva om: "Jag får den hjälp jag behöver exakt när jag behöver den" - vad betyder det när det gäller hälso- och sjukvården idag? Donald Berwick om svensk hälso- och sjukvård i ett internationellt perspektiv. (torsdag f m) Patientsäkerhet - hur kan vi arbeta för att skada färre och orsaka färre dödsfall i sjukvården? Vilket vi faktiskt gör! Med exempel från Karolinska, Kronoberg och Jönköping (onsdag kl 13); Säkrare vård med förebyggande insatser-exempel från Jönköping och Karskoga (torsd kl 14.20) Nya smarta arbetssätt. i traumavården på Länssjukhuset Ryhov (torss kl 11), i vården av nyfödda på neonatalavdelning (torsd kl 11), på plastikkirurgen i Malmö (tors kl 13); Från vård och behandling till prevention-exempel från primärvård och sjukhus samt om nytt nationellt register (torsd 14.20 Vad kan hälso- och sjukvården lära av Scania? Bygga lastbilar eller vårda människor. (torsd kl 14.20) Se detaljer i programmet! http://www.lj.se/extweb/shownode/infopage.jsp?nodeId=31647 Landstingets pressmeddelande: www.lj.se/omlandstinget Vänliga hälsningar Rolf Bardon Informatör Landstinget i Jönköpings län Tel 036-32 12 86, 070-211 31 88

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Jönköping