Pressmeddelande -

Intensivvården i Värnamo har lägst dödlighet

En ny rapport från det nationella kvalitetsregistret för intensivvård, SIR, visar att Värnamo sjukhus har det bästa resultatet i Sverige vad gäller överlevnad.

Intensivvård är avancerad sjukvård av de svåraste sjuka patienterna. Mot den bakgrunden är det extra viktigt att det bedrivs ett kontinuerligt arbete med att följa upp resursförbrukning, patientöverlevnad och komplikationer.
Andra året i topp

Det är andra året Värnamo sjukhus ligger i topp när det gäller överlevnad av patienter som har intensivvårdats. I årsrapporten för 2006 placerade sig sjukhuset på andra plats och för 2007 har resultatet förbättrats ytterligare.
Inspirerande

- Det är roligt för oss alla som arbetar på intensivvårdsavdelningen, här på Värnamo sjukhus, säger Anders Dynebrink, överläkare och medicinskt ansvarig på Värnamo intensivvårdsavdelning. Rapporten visar att vi har en mycket väl fungerande intensivvård som är väl anpassad för dom patienter som vi tar emot.
- Det här ger oss även ytterligare inspiration och kraft att fortsätta med det kontinuerliga förbättringsarbete som krävs för att upprätthålla en hög kompetens och en vård som är "up to date".
Följer vårdens kvalitet

Sjukvårdens olika nationella kvalitetsregister sammanställer årligen rapporter över vården på de svenska sjukhusen. Svenska intensivvårdsregistret (SIR) skapades 2001 med syftet att följa intensivvårdens kvalitet.

64 av Sveriges 86 intensivvårdsavdelningar ingår i kvalitetsregistret, som innehåller flera indikatorer. Värnamo sjukhus fick lägsta värdet, 0,50, för den indikator som kallas Svensk Riskjusterad Mortalitet (SMR) och som mäter överlevnad efter intensivvård. Länets tre sjukhusens intensivvård har alla en lägre dödlighet än 1,0. Länssjukhuset Ryhov och Höglandssjukhuset placerade sig ungefär i mitten med nyckeltalen 0,62 respektive 0,70. Medeltalet var 0,68.
Så görs beräkningen

Alla patienter som läggs in på intensivvården bedöms efter 24 timmar. Man tittar på vad som har orsakat det allvarliga sjukdomstillståndet, fysikaliska parametrar såsom till exempel blodtryck, puls samt även vissa laboratorievärden.

Utifrån den informationen kan sedan Svenska intensivvårdsregistret, SIR, beräkna en förväntad dödlighet. Efter 30 dagar från inskrivningsdatumet tittar dom sedan hur det har gått för patienterna. Man får då fram en kvot som är: observerad dödlighet dividerat med förväntad dödlighet. Ju lägre kvot desto bättre resultat.

"Fantastiskt arbete"

Landstingets planeringsdirektör Mats Bojestig gratulerar intensivvården i Värnamo, som han anser gjort ett fantastiskt arbete för andra året i rad:
- Men de goda resultaten är inte en slump, utan bygger på ett systematiskt förbättringsarbete med en engagerad ledning och där alla medarbetare involveras.

Kontakt: Anders Dynebrink, 0370-69 86 49, 070-3657796

http://www.icuregswe.org/medlinfo/2007.htm

 

 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Jönköping