Pressmeddelande -

Kritik mot hantering av dataregister

Landstingsrevisionen kritiserar Landstinget för att inte ha tillräcklig kontroll över de anställdas bisysslor. Men nu får även landstingsrevisionen kritik – för sin hantering av dataregister. En extern revisionsfirma har på landstingsrevisionens uppdrag samkört olika register för att kunna kontrollera om landstingsanställda har funktionärsuppdrag i företag och föreningar som idkar näringsverksamhet. Syftet var att se om landstingsanställda har bisysslor, om förvaltningscheferna vet om dessa, om bisysslorna är tillåtna enligt gällande regler och om Landstinget har rutiner för hanteringen av bisysslor. Landstingsrevisionen konstaterar bland annat att 334 av de 1.611 företag där anställda har uppdrag förekommer i Landstingets leverantörsregister. 207 av dessa företag har fakturerat Landstinget under tiden 2002–oktober 2004. Kritiserar hanteringen av dataregister Revisionen är kritisk till att landstingsledningen inte har tillräcklig koll på de anställdas bisysslor. Landstingsledningen å sin sida är kritisk till hur det gått till när landstingsrevisionen gett en extern revisionsfirma uppdraget att jämföra personuppgifter om landstingsanställda med uppgifter i bolagsregistret. – Revisionen har inte haft tillstånd att samköra uppgifterna i dataregistren på det sätt som skett, säger landstingsdirektör Sven-Olof Karlsson. När Landstinget lämnade uppgifterna till landstingsrevisionen var det inte tydligt hur de skulle användas. Det finns inte heller något avtal med den externa revisionsfirman som reglerar hur uppgifterna och resultatet av samkörningen ska hanteras. Vi har bara företagets ord på att uppgifterna makulerats. Uppgifterna från Landstinget har hämtats ur lönesystemet Palett samt ett 80-tal fakturor som särskilt granskats av revisionen. – Inom Landstinget är vi mycket noggranna med hur vi hanterar personuppgifter. Det får inte råda några tveksamheter om att uppgifter som våra anställda lämnar till oss hanteras på ett felaktigt sätt, säger Sven-Olof Karlsson. Facket informerades När landstingsledningen fick klart för sig att dataregistren kunde ha använts på ett felaktigt sätt informerades centrala samverkansgruppen vid ett extra möte i måndags. – Jag har själv arbetat länge med IT-säkerhet både utanför och inom Landstinget och det är väldigt viktigt att vi som är anställda har tilltro till att arbetsgivaren använder uppgifter om oss korrekt, säger Carina Einarsson-Johnson, SKTF. Rätt att fråga om bisysslor När det gäller uppgifterna att landstingsanställda har uppdrag i företag och föreningar har de inte hunnit sätta sig in i rapporten i detalj, men Carina Einarson-Johnson säger ändå: – Att det blivit många träffar när dataregistren samkörts förvånar mig inte, men det betyder ju inte att det behöver vara något konstigt. Landstinget är ett stort företag och en hel del anställda har engagemang utanför jobbet. Däremot ska det vara tydligt vad som är tillåtet och inte. Arbetsgivaren har rätt att fråga om eventuella bisysslor och som anställd är man skyldig att svara. Bengt Hultberg, Läkarförbundet, betonar att Landstinget liksom landstingsrevisionen måste följa de bestämmelser som reglerar användningen av dataregister. – Vi är helt överens med arbetsgivaren i det fallet. "Kan ha effekt på inköp" Granskningen visar bland annat att 1.223 av 9.177 tillsvidareanställda inom Landstinget har uppdrag i företag eller föreningar som har någon form av näringsverksamhet. Funktionärsuppdrag i aktiebolag, enskilda firmor, handelsbolag, bostadsrättsföreningar, ideella föreningar, ekonomiska föreningar, kommanditbolag och bolag där Landstinget har ägarintressen är det som i det här sammanhanget benämns bisyssla. Det handlar inte om inkomster ("extraknäck"). Inte förbud mot bisysslor – Om det finns sådana kopplingar och det har förekommit oegentligheter är det allvarligt, säger Sven-Olof Karlsson. – Den interna kontrollen måste fungera så att det inte kan förekomma, men vi kan aldrig vara 100 procent säkra på att det aldrig begås fel. Om inte kollektivavtal, attestregler, avtalen med privata vårdföretag och regler för hur inköp och upphandling räcker, får vi diskutera om vi behöver förtydliga vad som gäller för den som är anställd i Landstinget. – Men generellt har vi inget emot att anställda har bisysslor. Tvärtom ligger det många gånger i Landstingets intresse att anställda engagerar sig i olika organisationer. Inte sällan sitter man dessutom på Landstingets uppdrag. Ska studera rapporten Landstingsledningen kommer nu att studera rapporten närmare, både kritiken som framförs och diskutera hur man ska ställa sig till hanteringen av dataregistren. Landstingsstyrelsen ska yttra sig till landstingsrevisionen senast 18 november 2005. Granskningsrapporten finns på Landstingsrevisionens webbplats: www.lj.se/landstingsrevisionen Landstinget i Jönköpings län Informationsavdelningen, Landstingets kansli E-post: lisbeth.lejon@lj.se

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Jönköping