Pressmeddelande -

Landstinget satsar 14 miljoner extra på jämställdhet

3 270 landstingsanställda får del av Landstingets jämställdhetspott för 2007. Det är resultatet av Landstingets andra kartläggning av ”likvärdigt arbete” och ”lika lön för lika arbete”. Andra året För andra året Landstinget satsar särskilda pengar för att jämna ut löner i kvinnodominerade befattningar som är likvärdiga, men där löneläget är lägre. Hur de 13,8 miljonerna ska fördelas, bestämdes av Landstingets lönedelegation 23 januari 2007. Över 3 000 av dem som nu får höjd lön är kvinnor. Den nya lönen gäller från 1 februari utan retroaktivitet. Syftet Syftet med jämställdhetsanalysen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män i lika (jämförelse mellan kön i samma befattning) och likvärdiga (jämförelser mellan befattningar i samma intervall) befattningar enligt de krav som jämställdhetslagen anger. Syftet är också att jämföra likvärdiga gruppers löner med varandra oavsett om de består av kvinnor eller män. 19 löneintervall När det gäller likvärdigt arbete har Landstingets medarbetare delats in 19 löneintervall. Jämställdhetspengarna satsas på befattningar i de tre intervall där kvinnorna har de största löneunderskotten jämfört med männen. Där uppgår kvinnornas medellöner endast till 92 – 97 procent av männens medellöner. I dessa intervall satsar Landstinget 600 kronor, 300 kronor respektive 150 kronor på de befattningar som har de lägsta lönerna. Både män och kvinnor kan alltså få del av jämställdhetspotten. Vilka får hur mycket? • 600 kronor får vissa befattningar i intervallet som kallas H. Det är sjuksköterskor inom operation, anestesi och intensivvård, barnmorskor förlossning, barnsjuksköterskor neonatal och serviceledare, sammanlagt 418 personer. • 300 kronor får vissa befattningar i intervall F. Det är allmänsjuksköterskor inom medicin, kirurg, ortoped, öron, geriatrik och rehabmedicin, sterilcentralen, onkologen mottagning, primärvård mottagning samt operation KBC. Biomedicinska analytiker, sjukgymnaster och arbetsterapeuter inom somatik och primärvård, folkhälsoplanerare, dietister, audionomer samt teckenspråkstolkar. Den gruppen består av 1 586 personer. •150 kronor får vissa befattningar i intervall D. Det är undersköterskor som arbetar på avdelning samt skötare inom slutenvården. Den gruppen består av 1 252 personer. Särskild granskning av läkarlöner För några år sedan rättade Landstinget till osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor med lika arbete. – Men tillsammans med läkarföreningen har vi nu analyserat ”lika lön för lika arbete” för läkarna,berättar sektionschef Claes Rudén som lett arbetet med jämställdhetsanalysen. 14 kvinnor med lägre lön än manliga kolleger med samma typ av arbete identifierades och 14 kvinnliga verksamhetschefer, överläkare och distriktsläkare får nu dela på 14 150 kronor i höjd månadslön. Nöjda politiker Landstingets lönedelegation hade inga invändningar mot förslaget som styrgruppen för arbetsvärdering presenterade. Lönedelegationens och dess ordförande, Martin Hytting moderaterna, är nöjd med det klubbade beslutet: – Ett mycket motiverat förslag och väl värt pengarna. Kartläggning av lönen De senaste åren har Landstinget i Jönköping genomfört en stor lönekartläggning för att få en bättre lönestruktur – inte minst ur jämställdhetssynpunkt. Redan efter den första utvärderingen deklarerade Landstingets personaldirektör Mats Hoppe att även det här årets satsning skulle gå till grupper inom vården med 3–4 års högskoleutbildningar: – Målet måste vara att inte ha några osakliga löneskillnader på grund av kön, men också att vi har en sund lönestruktur där alla bedöms likvärdigt, att utbildning och goda prestationer lönar sig och att Landstinget även i fortsättning betraktas som en attraktiv arbetsgivare. ”Ett helt nytt verktyg” – Lönekartläggningen har gett Landstinget ett helt nytt verktyg för att skapa en bra lönestruktur, säger Claes Rudén. Med de åtgärder vi gjort hittills innebär ett stort kliv mot mer jämställda löner. Samtidigt måste Landstinget fortsätta satsningarna de närmaste åren för att komma hela vägen. Landstinget i Jönköpings län var det första som gjorde en heltäckande lönekartläggning och analys. – Detta arbete skapar förutsättningar för att driva en lönepolitik som upplevs rättvis och att vi som arbetsgivare uppfattas som trovärdiga och uthålliga i detta arbete. Mer information: Sektionschef Claes Rudén Landstingets centrala personalavdelning 036-32 40 25 Landstingets pressmeddelanden: www.lj.se/omlandstinget Vänliga hälsningar Lisbeth Lejon Informationsavdelningen Landstinget i Jönköpings län Box 1024 551 11 Jönköping lisbeth.lejon@lj.se 036-32 40 46, 0705-63 40 46 www.lj.se

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Jönköping