Pressmeddelande -

Lex Maria anmälan

Höglandets sjukvårdsområde anmäler enligt Lex Maria till Socialstyrelsen.

Fallet rör sig om en 62-årig kvinna med flera komplicerande medicinska sjukdomar. Patienten sökte vård på Tranås vårdcentral på grund av ökande smärtor. Bedömdes vid första tillfället som att smärtorna var utlösta av hennes grundsjukdomar.

Hon återkommer dagen efter i ytterligare försämrat tillstånd. Man konstaterade då att patienten har en hjärtinfarkt. Patienten blev sedan direkt överförd till i första hand Höglandsjukhuset och sedermera hjärtavdelningen på Ryhovs sjukhus, där hon behandlades.
Patienten har hämtat sig bra efter detta. Klart är dock att en skada av hjärtmuskeln finns kvar med vad det kan betyda för framtiden. Ärendet överlämnas nu till Socialstyrelsen för att bedöma om något fel har gjorts i handläggningen.

Presskontakt:
Chefläkare Urban Jürgensen, 0381-357 16, 070-6596 429


Skyldighet att anmäla

Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att anmäla till Socialstyrelsen om en patient har drabbats av, eller riskerat att drabbas av, en allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning. Landstinget i Jönköpings län har en Lex Maria-ansvarig läkare i varje sjukvårdsområde.

Sjukvården vill lära av misstagen

Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen. Lex Maria-utredningar leder ofta till nya eller förbättrade rutiner och riktlinjer. Socialstyrelsens utredning ska också leda till att den drabbade patienten och dennes anhöriga får klarhet i varför skadan eller sjukdomen uppstod.


Om patienten är missnöjd med vården

Patienten kan inte själv göra anmälan enligt Lex Maria. Däremot ska Lex Maria-ansvarig läkare alltid informera patienten om en anmälan görs och ge patienten möjlighet att beskriva vad som hänt.
Patienter som har synpunkter på vården bör i första hand tala med ansvarig chef på berörd klinik eller vårdcentral. De kan också vända sig till "Patientens direktkanal" som finns på de tre sjukhusen i länet eller till Landstingets patientnämnd. Patienter som vill anmäla en skada vänder sig till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.

Ovanligt med allvarliga skador

Vårdpersonalen inom Landstinget i Jönköpings län har över två miljoner patientkontakter varje år. Av dessa leder omkring 30 till anmälan enligt Lex Maria.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Jönköping