Pressmeddelande -

Lex Maria-anmälan om felaktig medicinering

En vikarie vid barn- och ungdomsmedicinska kliniken på Länssjukhuset Ryhov gav av misstag Alvedon till fel patient. Han gav dessutom medicinen direkt i blodet trots att den var avsedd att ges via munnen. Patienten fick inga men Misstaget skedde i början av april när en sjuksköterska bad vikarien att gå till ett rum med en spruta Alvedon som mamman skulle ge till sitt barn. Sprutor med flytande Alvedon används ibland till barn som inte kan dricka ur en mugg. Men vikarien gick till fel rum och gav medicinen till ett annat barn, en pojke född 1998. Medicinen gavs intravenöst. Den åttaårige pojken tog ingen skada av händelsen. Anmälan enligt Lex Maria Vikarien överträdde sina befogenheter när han gav medicinen eftersom han inte hade behörighet att göra det och har därför fått sluta sin anställning. Men sjukhuset vill också att Socialstyrelsen prövar ärendet för att förhindra att liknande misstag sker igen och gör därför en anmälan enligt Lex Maria. Kontaktperson Carsten Frisenette-Fich, chefläkare och ansvarig för Lex Maria-ärenden i Jönköpings sjukvårdsområde. 036-32 19 74, 0705-22 10 85 Om Lex Maria Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att anmäla till Socialstyrelsen om en patient har drabbats av, eller riskerat att drabbas av, en allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning. Landstinget i Jönköpings län har en Lex Maria-ansvarig läkare i varje sjukvårdsområde. Sjukvården vill lära av misstagen Lex Maria syftar framför allt till att höja patientsäkerheten och förbättra kvaliteten i vården. Genom att anmäla och utreda allvarliga händelser kan man förhoppningsvis förhindra att de sker igen. Lex Maria-utredningar leder ofta till nya eller förbättrade rutiner och riktlinjer. Socialstyrelsens utredning ska också leda till att den drabbade patienten och dennes anhöriga får klarhet i varför skadan eller sjukdomen uppstod. Om patienten är missnöjd med vården Patienten kan inte själv göra anmälan enligt Lex Maria. Däremot ska Lex Maria-ansvarig läkare alltid informera patienten om en anmälan görs och ge patienten möjlighet att beskriva vad som hänt. Patienter som har synpunkter på vården bör i första hand tala med ansvarig chef på berörd klinik eller vårdcentral. De kan också vända sig till Patientens direktkanal som finns på de tre sjukhusen i länet eller till Landstingets patientnämnd. Patienter som vill anmäla en skada vänder sig till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Ovanligt med allvarliga skador som anmäls Vårdpersonalen inom Landstinget i Jönköpings län har över två miljoner patientkontakter varje år. Av dessa leder omkring 30 till anmälan enligt Lex Maria. Landstingets pressmeddelande: www.lj.se/omlandstinget Vänliga hälsningar Anna-Lena Bengtsdotter Informationschef Jönköpings sjukvårdsområde Länssjukhuset Ryhov, hus B2, plan 5 551 85 Jönköping anna-lena.bengtsdotter@lj.se 036-32 10 26, 0703-82 10 26 www.lj.se/ryhov

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Jönköping