Pressmeddelande -

Medborgarpanel gav glädjande resultat

Nästan 80 procent i medborgarpanelen kan tänka sig fysisk aktivitet på recept istället för läkemedel och många ser kollektivtrafik som ett bra alternativ till privata bilresor.

Det visar första omgången av Landstingets medborgarpanel, som handlade om miljöfrågor.

79,2 procent av deltagarna är positiva till fysisk aktivitet på recept som alternativ till läkemedel, om läkaren anser att det ger minst lika bra effekt. 19, 5 procent ser fysisk aktivitet enbart som ett komplement till läkemedel och endast 1,3 procent vill inte ersätta läkemedel alls.
- Det är ett glädjande resultat, eftersom den skenande konsumtionen av läkemedel innebär stora kostnader för Landstinget och påverkar folkhälsan och miljön negativt. Här har Landstinget nyligen inlett en stor satsning med kampanjen "Må bra utan piller", som ska få länsbor att ändra livsstil, istället för att ta läkemedel mot smärta och sömnproblem, säger Jarl Karlsson, s, andre vice ordförande i Landstingets allmänpolitiska utskott.

Turtätheten avgörande

Att ta tåget eller bussen istället för egen bil är också något som paneldeltagarna gärna gör. Men då krävs en väl fungerande kollektivtrafik med många turer.
- Svaren visar att turtäthet och komfort har större betydelse än priset, säger Stig-Arne Tengmer, fp, ordförande i Landstingets allmänpolitiska utskott.

Grön el komplicerad fråga

Deltagarna har också gett sin syn på hur Landstinget ska agera när det gäller inköp av ekologiskt odlade livsmedel och "grön el".
- De flesta tycker att Landstinget ska köpa grön el, men menar också att det behövs fler åtgärder för att få en effektivare energianvändning. Det här är en komplicerad fråga, och svaren visar att folk verkligen har tänkt till, säger Jarl Karlsson.

Bemötande i kommande panel

När det gäller ämnen för kommande medborgarpaneler röstade de flesta deltagarna på bemötande i vården. Budget och prioriteringar, folkhälsa och läkemedel väckte också stort intresse.
- Att bemötande är en viktig fråga är vi väl medvetna om. Därför har vi bestämt att den tredje omgången av medborgarpanelen ska handla om just bemötandefrågor, säger Stig-Arne Tengmer.

Seriösa svar

Elinor Sundén är demokratihandläggare i Landstinget och projektledare för medborgarpanelen. Hon är nöjd med resultatet av den första omgången och ser fram emot kommande paneler.
-Alla politiker och tjänstemän som varit med och tagit fram frågorna är glada över den höga svarsfrekvensen och bedömer svaren som seriösa och genomtänkta.
Den andra omgången av medborgarpanelen äger rum i januari 2009, på temat sex och samlevnad.

Kontakt:

Stig-Arne Tengmer, fp, ordförande i Landstingets allmänpolitiska utskott, 0730-80 73 10

Jarl Karlsson, s, andre vice ordförande i Landstingets allmänpolitiska utskott, 0708-12 81 10

Elinor Sundén, Landstingets demokratihandläggare och projektledare för Medborgarpanelen, 036-32 40 95, 0706-62 40 95

Mer information

Läs rapport om första medborgarpanelen:
Resultat från medborgarpaneler (Landstingets webbplats)

Om medborgarpanelen (Landstingets webbplats)

Kampanjen Må bra utan piller (Landstingets webbplats)

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Jönköping